Bu Blogda Ara

15 Aralık 2011 Perşembe

Dilek Nasıl Dilenir

Allah'tan bir şey dileyeceğin zaman : 
      Hadid suresinin ilk 6 ayeti ile Haşr suresinin son 4 ayetini oku 
 Hadid suresinin ilk 6 ayeti şöyledir:

Bismillahirrahmanirrahim
Hadid(1)Sebbeha lillahi ma fissemavati vel'ardı ve hüvel azizül hakıymü(2) lehu mülküssemavati vel ardı, Yuhyiy ve yumiytü ve hüve ala küllü şey'in kadiyrün(3) hüvel evvelü vel'ahirü vez zahirü vel batınüve hüve bikülli şey'in aliymün(4) hüvelleziy halkıssemavati vel arda fiy siddeti eyyamin sümmesteva alel arşı yalemu ma yelicü fil'ardı vema yahrucu minha vema yenzilüminessemai vema yarucu fiyha ve hüve meakümeyne maküntüm vallahü bimatamelune basiyrün(5) lehu mülküssemavati vel'ardı ve ilellahi turceul ümuri.

Haşr Suresinin Son 4 Ayeti de Şöyledir :

 Lev enzelna hazelkur'ane âla cebelin lereeytehu haşi'an mutesaddi 'an min haşyetillahi ve tilkel'emsalu nadribuha linnasi le'allehum yetefekkerune.
Huvallahulleziy la ilahe illa huve 'alimulğaybi veşşehadeti huverrahmanurrahıymu.
Huvallahulleziy la ilahe illa huve elmelikulkuddususselamul mu'minul muheyminul 'aziyzul cebbarul mutekebbiru subhanallahi 'amma yuşrikune. 
 Huvallahul halikul - bariy-ulmusavviru lehum'esma ulhusna yusebbihu lehu ma fiyssemavati vel'ardı. Ve huvel'aziyzulhakiymu.

Sonra da şöyle dua edilir :

Ya men hüve ha keza es'eluke bi hakkı hazihil esmai en tüsalliye alâ Muhammedin ve alâ Ali muhammedin ve en tef'ale bi (burada hacetin ne oldugu söylenir) 
Kendisinden başka ilah olmayan Allah'a yemin ederim ki, hacetin Allahın izniyle kabul edilir.

1 yorum: