Bu Blogda Ara

15 Temmuz 2011 Cuma

Berat Kandilinde Kılınan Namaz

 100 rekat (Berat kandili namazı) şu şekilde kılınır.
        Niyet ettim Allah rızası için affı ilahiyyeye nail olmama ve saidler defterine kaydolmama vesile olması dileğiyle berat gecesinde Salat-ı hayr kılmaya denilir.
       Her 2 rekatte bir selam verilir.
       Her rekatte 1 fatiha 10 ihlas okunur
       Namaz bittikten sonra;
14 veya 100 defa allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidine Muhammedin ve ala ali seyyidine Muhammed. 14 veya 100 defa; estağfirullah el azim ve etubü ileyh.
14 veya 100 defa; Fatiha suresi
14 veya 100 defa; ayet-el kürsi,
Okunur ve bu gecenin namazı kılınmış olur.
14 veya 100 defa şu dua okunur; Le kad ceaküm Resulüm min enfüsiküm azizun aleyhi ma anittüm harisun aleyküm bilmuminine, Raufurrahim. fe in tevelleu fe kul hasbiyallahu lailahe illa hüve aleyhi tevekkeltu ve hüve rabbül arşil aziym.
1 yasin,sonra Berat duasunı okuyun.

  Berat Gecesi duası
Alla hümme! in kûnte ketebte ismi şakıyyen fidivanil eşkıya-i femhuhû vektübni fidivani süadâ-i  fesbüthü fe inneke kulte fi kitâbikel kerim. Yemhullahü mâ yaşâ-ü ve yüsbit ve indehu ümmül kitab.

Fazileti :
berat gcesinde bu duayı okumaya devam edenler inşallah cennet ehlinden olurlar. 
     Berat duasının hemen ardından cenab-ı haktan hayırlı ve uzun ömür taleb edilir, sonra kaza ve  beladan emin olmak niyetiyle 1 yasin daha okunur. Sonra tekrar berat duası okunur. Bol ve helal rızk temennisiyle 1 yasin daha okunur. Sonra tekrar berat duası okunur. Son nefesinde hüsn-ü hatime ( iman niyetiyle) göçmek niyetiyle okunur.
14 ihlas
14 felâk
14 Nâs
14 Salât-ı tüncina
14 kere şu tesbih çekilir
subhanallahu vel hamdülillahi ve la ilahe illallah-u vallahu ekber-vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil âzim.
     GECENİZ MÜBAREK OLSUN. ETTİĞİNİZ DUALAR KABUL OLSUN.

14 Temmuz 2011 Perşembe

Orucun Önemi

İslamın 5 şartından üçüncüsü Ramazan ayında oruç tutmaktır. Ramazan orucu hicretin ikinci yılında farz kılınmıştır.
      Oruç, niyet ederek tan yerinin ağarmaya başlamasından itibaren, akşam güneş batıncaya kadar yememek, içmemek ve cinsel ilişkide bulunmamaktır.
      Ramazan ayı bazı yıllarda 29, bazı yıllarda 30 gün olur. Ramazan ayı 29 gün olduğu zaman oruç yine tamdır. Çünkü farz olan, ayın tamamını oruç tutmaktır. Nitekim, Peygamber Efendimiz dokuz ramazan oruç tutmuştur. Bu ramazanlardan 4 ü 29 gün, 5i de 30 gün olmuştur.
     Ramazan ayı müslümanlar için kutsal ve çok mübarek bir aydır. islam güneşi bu ayda doğmuş, dünyayı aydınlatan Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim bu ayda inmeye başlamıştır.Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi bu ayın içerisindedir. İçimizi kötü düşüncelerden, dışımızı çirkin davranışlardan temizleyen oruç bu ayda tutulmaktadır.
      Yüce Allah şöyle buyuruyor : '' Ey iman edenler! Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı. Ola ki, korunup sakınırsınız.''

İslamı Evrensel Yapan Özellikler

İslam dinini evrensel yapan birçok özellikler vardır. Bunlardan bazıları şunlardır :
       1. İslam bütün insanlığa gönderilen son dindir :
İslam bütün insanlığa gönderilen ve kıyamete kadar devam edecek olan son ilahi dindir. Nitekim peygamberimiz, İslam dinini dünya milletlerine tebliğ etmek maksadıyla o dönemdeki ülkelerin devlet başkanlarına mektuplar göndererek, onları islam dinini kabul etmeye çağırmıştır.
       2. İslam akıl ve ilim dinidir :
İslam dini akla büyük önem vermiş, mükellef olmak için akıllı olmayı şart koşmuştur. Bilgiye de büyük değer veren dinimiz, daima okumayı ve öğrenmeyi emretmiş, bilgi öğrenmenin her müslümana farz olduğunu bildirmiştir.
       3. İslam hem dünya hem de ahiret dinidir :
İslam dininin amacı, insanın hem dünya hayatında, hem de sonsuz olan ahiret hayatında mutlu olmasıdır. Dinimiz dünya durdukça insanların her çağda mutlu olmasını ve yükselmesini sağlayan, hem fertlerin hem de toplumun ihtiyaçlarına cevap veren prensipler koymuş, dünya ve ahirette mutlu olmanın yollarını göstermiştir.
      Bu konuda islamın getirdiği prensiplerin özeti şudur :
Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için çalış, hemen ölecekmiş gibi de ahiret için çalış...
       4. İslam kolaylık dinidir. :
İslam dininde güçlük yoktur, kolaylık vardır. Dinimizin emirleri bizi olgunlaştırmak ve daha yüksek bir hayata hazırlamak içindir. İbadetlerin yapılmasında gücümüz dikkate alınarak dinimiz birçok kolaylıklar göstermiştir :
       Mesela; yolcular 4 rekatli farz namazları 2 rekat kılar, namazı ayakta kılamayan oturarak kılabilir. Ramazanda oruç tutmaya gücü yetmeyen hastalar iyileşince tutar. iyileşme ümidi olmayan hastalarla, oruç tutamayacak durumda olan yaşlılar ise tutamadıkları oruç yerine fidye verirler. insanın gücü ve ihtiyaçları dikkate alınarak zorunlu hallerde dinimizin getirdiği daha pek çok kolaylıklar vardır. bu sebeple islamın hükümleri her zaman her yerde uygulanabilir özelliklere sahiptir.
       5. İslamda aşırılık yoktur :
İslamın hükümleri akla ve insanın yaradılışına (fıtratına) en uygun hükümlerdir. Bizim görevimiz ise bunlara uymaktır.
       Yapılması emredildiği halde, din adına aşırı giderek kendine eziyet etmek, helal olan dünya nimetlerinden uzaklaşıp sıkıntılı bir hayat sürmek islam dininde yoktur.
       6. İslam barış ve sevgi dinidir :
islamın bir gayesi de; insan sevgisini, insan haklarına saygıyı, kalplere yerleştirerek, toplumda devamlı bir huzur ve barış sağlamaktır. Dinimiz bu amaçla birçok kurallar koymuş, birbirimizi sevmeyi, başkalarının hakkına saygılı olmayı, gerçek mü'min olmanın şartı saymıştır.

13 Temmuz 2011 Çarşamba

İslâm Dininin Özellikleri Nelerdir

      1) İslam son dindir. İslâm dininden başka din gelmeyecek, hükümleri kıyamete kadar devam edecektir. islam dinini insanlara tebliğ eden Hz. Muhammed (s.a.s) son peygamberdir, ondan sonra başka peygamber gelmeyecektir.
      2) İslâm evrensel bir dindir. Önceki peygamberlerin tebliğ ettikleri dinler, belirli milletlere geldiği halde, İslam dini, bütün dünya milletlerine gönderilmiştir.
      3) İslam dininin hükümleri, bütün insanların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde mükemmeldir. Bu sebeple başka bir dine ihtiyaç kalmamıştır.
      4) İslam dini, kendinden önce Allah tarafından gönderilen peygamberleri ve ilahi kitapları tasdik eder.
      5) islam dini önceki peygamberlerin tebliğ ettiği dinlerin hükümlerini yürürlükten kaldırmıştır. Çünkü onlar, belirli milletlere sınırlı zamanlar içinde gönderilmişti. Halbuki islam dini, bütün milletlere gönderilen ve kıyamete kadar değişmeden devam edecek olan dindir.

İslam Dininin Hükümleri

İslam dini'nin hükümleri 3 kısımdır.

1- İmân : İnsan imân esaslarına inanmakla manevi gıdasını almış, kalbini yanlış inançlardan temizleyerek doğru inançla süslemiş ve gerçek değerini kazanmış olur.

2- Amel : Amel, insanların yaptığı işlerdir. Amel ile ilgili hükümler 2 ye ayrılır :

    a) Allah'a karşı ibadet görevleri
    b) İnsanların kendi aralarındaki ilişkileri düzenleyen hükümler.

3- Ahlâk : İnsanlara karşı düşünce ve davranışlarımızı düzenleyen hükümlerdir.

İslam Dininin Gayesi

İslamın getirdiği hükümler, insanların mutluluğunu amaçlamaktadır. Bu hükümlere uygun hareket edenler, hem dünya, hem de ahiret mutluluğunu kazanacaklardır.

Din Neye Denir

Din, akıl sahibi insanları kendi istekleri ile dünyada ve âhirette iyiliğe ve mutluluğa ulaştıran ilâhi bir kanundur.
       Dinler başlıca 3 kısma ayrılır :
       1) Hak Din :
       Allah tarafından peygamber aracılığı ile insanlara bildirilen, hiçbir değişikliğe uğramadan ve bozulmadan günümüze kadar gelen din'dir. Bu özellikleri taşıyan din bizim dinimiz olan İslâm Dini'dir.
       2) Muharref Dinler
       Allah tarafından peygamberleri aracılığı ile bildirildiği halde sonradan insanlar tarafından değiştirilen ve aslı bozulan dinlerdir.
       3) Bâtıl Dinler :
       İnsanlar tarafından uydurulan dinlerdir. Bunların peygamberlerin tebliğ ettiği dinlerle hiçbir ilgisi yoktur.

12 Temmuz 2011 Salı

Ağlayan Çocuğu Susturmak İçin Okunacak Dua

Ağlayan çocuğu susturmak için 5 defa Mutaffifin Suresi okunursa Biiznillah çocuğunuz susar rahata kavuşur.
1. veylun lilmutaffifiyne.
2. elleziyne izektalu 'alennasi yestevfune.
3. ve iza kaluhum ev vezenuhum yuhsirune.
4. ela yezunnu ulaike ennehum meb'usune.
5. liyevmin 'azıymin.
6. yevme yekumunnasu lirabbil'alemiyne.
7. kella inne kitabelfuccari lefiy sicciynin.
8. ve ma edrake ma sicciynun.
9. kitabun merkumun.
10. veylun yevmeizin lilmukezzibiyne.
11. elleziyne yukezzibune biyevmiddiyni.
12. ve ma yukezzibu bihi illa kullu mu'tedin esiymin.
13. iza tutla aleyhi ayatuna kale esatıyrul'evveliyne.
14. kella bel rane 'ala kulubihim ma kanu yeksibune.
15. kella innehum 'an rabbihim yevmeizin lemahcubune.
16. summe innehum lesalulcahıymi.
17. summe yukalu hazelleziy kuntum bihi tukezzibune.
18. kella inne kitabel'ebrari lefiy 'ılliyyiyne.
19. ve ma edrake ma 'ılliyyune.
20. kitabun merkumun.
21. yeşheduhulmukarrebune.
22. innelebrare. lefiy na'ıymin.
23. 'alel'eraiki yenzurune.
24. ta'rifu fiy vucuhihim nadretenna'ıymi.
25. yuskavne min rahıykın mahtumin.
26. hıtamuhu miskun ve fiy zalike felyetena fesil mutena sifune.
27. ve mizacuhu min tesniymin.
28. aynen yeşrebu bihelmukarrebune.
29. innelleziyne ecremu kanu minelleziyne amenu yadhakune.
30. ve iza merru bihim yeteğamezune.
31. ve izenkalebu ila ehlihimunkalebu fekihiyne.
32. ve iza reevhum kalu inne haulai ledallune.
33. ve ma ursilu 'aleyhim hafizıyne.
34. felyevmelleziyne amenu minelkuffari yadhakune.
35. 'alel'eraiki yenzurune.
36. hel suvvibelkuffaru ma kanu yef'alune.

İslamda Mevlidin Yeri

Bediüzzaman, mevlidin okunması hakkında, mektubatta şöyle demektedir. Mevlid nebevi ile miraciyenin okunması gayet faydalı ve güzel bir adettir ve müstahsen iyi görülen bir adet-i islamiyedir. Belki hayatını içtimayei
islamiyetin (İslamın sosyal hayatının) gayet latif ve parlak ve tatlı bir medarı sohbetidir sohbete sebeptir. Belki hakaiki maniyenin ihtarı (hatırlatılması) için en hoş ve şirin bir derstir. Belki imanın envarını (nurlarını) ve muhabbetullah ve aşk-i Nebeviyi göstermeye ve tahrike en müheyyiç (heyecan uyandıran) ve müessir bir vasıtadır. "Cenab-ı Hak bu adeti ebede kadar devam ettirsin ve Süleyman Efendi gibi mevlid yazanlara Cenab-ı Hak rahmet eylesin, yerlerini Cennetü'l Firdevs yapsın, AMİN.

Nefsin Sevdiği Şeyler Nelerdir

1. Gıybet
2. Suizan
3. Haram
4. Alay
5. Yalan
6. Helal parayı harama harcamak
7. 5 vakit namazı kılmamak
8. Ehli sünnet alimlerinin bildirdiği gibi hareket etmek
9. Sürekli haklısın denmesi
10. Mal biriktirmek
11. Gününü günederek eğlenmek

İç Hastalıklarının İyileşmesi İçin Okunacak dua

Asr suresini 70 defa okuyun bir defada bir kabın içine yazarak üstüne su doldurup için. Allahın izniyle ne hastalığınız varsa hepsi iyileşir. Ben denedim çok iyi geldi. Arada bir tekrarlıyorum. Ölümden başka herşeye bir çare göndermiş yüce rabbimiz. Şükürler olsun...

Bismillahirrahmanirrahim
Vel asr İnnel insâne lefî husr İllellezîne âmenû Veamilus sâlihâti Vetevâ sav bilhakkı vetevâ sav bissabr.

Asr Suresinin Anlamı
Esirgeyen ve bagıslayan Allah'ın adıyla.
Asra yemin ederimki insan gerçekten ziyan içindedir. Ancak iman edip iyi ameller işleyenler,birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler müstesnadır.

Kul Hakkından Kurtulmak İçin Ne Yapmak Lazım

Üzerimizde kul hakkı mutlaka vardır. Bu haklardan kurtulabilmek hak sahibinin helal etmesiyle mümkündür. Fakat bir çok kişi hakkımı helal etmicem diye diretir. Bir de şöyle bir durum vardır, Tanışmadığımız yada hiç bir araya gelemeyeceğimiz (örneğin tv dünyasından sanatçı, manken yada siyasilerden) kimseler hakkında gıybet etmiş olabiliriz. Bu insanlardan da helallik almamız çok zordur.
       Böyle durumlarda önce tevbe istiğfar okunur. Sonra da kur-an dan yasin, tebareke, mülk suresi yada hatim okuyun veya fakirlere sadaka verin ve sevabını üzerinizde hakkı olan kullara bağışlayın.
      Ahiret günü hesap çok çetindir. Şimdi haklarını helal etmeyenler varya onlar sizin bu haklardan kurtulmak için okudugunuz dualara ve verdiğiniz sadakalara ancak kıyamet günü itibar ederler ve sizdeki haklarından ancak bu şekilde vazgeçerler. Kıyamet gününün dehşeti çok ağırdır. Herkesin bir gram sevap diye birbirine yalvaracağı bir gündür. O gün gelip çatmadan sevaplarınızı çoğaltmaya bakınız.
      Allah-u Teâla yardımcımız olsun.

4 Temmuz 2011 Pazartesi

Kaybolan Şeyi Bulma Duası

Bir şey kaybettiğin zaman, yahut birisiyle buluşmak istediğinde şöyle dua et :
       '' Rabbena inneke yâ camiannasi li yevmin Lâ Reybe fihi '' Ey hakkında şüphe olmayan, bir günde insanları bir araya toplayacak olan Ulu Allah, beni falan şeyle yahut falan kimseyle buluştur! Bu duayı yaparken Allah seni mutlaka onunla buluşturur. Ben şahsen bu duayı ne zaman yaptımsa müsteceb olmuştur. Okudum ve umduğuma nail oldum.

      Bu konuda, sizlere başımdan geçen bir olayı kısaca anlatmak istiyorum.
Bir gün çocuklarımla birlikte misafirliğe gittiğimiz bir evde, o evin anahtarları kayboldu. Çok aradık ama bulamadık. İpin üzerinde bağlı 2 anahtar...Heryere baktık, yani bakmadığımız yer kalmadı. Gittiğimiz ev yayla eviydi. Evin sahibi odunluğun asma kilidini kırıp oraya bile baktı. Malesef bulamadık. Daha sonra herkes gerildi. Dışarı çıkmak istesek hep birlikte gidemezdik. Çünkü kapıyı kapatamazdık anahtar yok. Hay Allah napacağımızı şaşırdık. Çocuklarım küçük oldugu için benim çocuklardan şüphelendi herkes alıp oynadılar mı yoksa. Biyere atmışlardır kesin. Gibi sözlerle beni mahcup ettiler. Ben biliyorum ama benim çocuklarım oyuncak olmayan şeylerle oynamazlardı. Fakat bunu onlara nasıl anlatabilirdim, anlamazlardı ki..
       Hemen aklıma bu dua geldi. Oturduğum yerde hemen okudum ve Allah tarafından biri beni oturduğum yerden kaldırıp banyoya gönderdi. Direk olarak banyoya ruh gibi gittim elimi hemen banyo kazanının sobasına daldırıp, külün içinden bir anahtar getirdim ve ev sahibinin eline koydum. Çok şaşırdı bu ne dedi. Bu değilmi aradığınız anahtar dedim. Öbürü nerde dedi. Ben geri döndüm gittim elimi tekrar küle daldırdım diğerini de aldım getirdim eline koydum. Ay bunları sen nerden aldın dedi. Hiç seslenmedim yerime oturdum. Artık biri bu anahtarları oraya atmış ama kim olduğunu bilmiyoruz. O evde bizden başka bir misafir daha vardı. Günahı boynuna kim yaptıysa, gözümüzle görmediğimiz için şu veya bu yaptı diye suizan etmemek lazım. Şükürler olsun ki Allahın mucizesi çok. Siz de ona sığının ve hiç bişeyi merak etmeyin Yaradan her zaman herşeyin çaresini düşünmüş. Mazlumun ahı kimseyi iflah etmez. Hesap gününde ortaya çıkacak kimin ne yaptığı. Allah-u Teala yardımcımız olsun.

Ağrıyı dindirmek için Okunacak dua

Eûzû bi izzetillahi ve kudratihinmin şerri ma ecudu ve umur.

Vesveseden Kurtulmak İçin Okunacak Dua

O Allah evveldir ve Ahiridir. Öncedir. Ondan öncesi yoktur. Sondur. Ondan sonrası yoktur. Zahirdir. Bâtındır. O herşeyi bilendir.

Şerden Korunma Duası

Biri sana malını yada yerini gasp ederek, yada nefsine yahut evladına zulmederek kötü davranırsa, yahut yapacağın hayra karşı durursa veyahut halkın yanında sana kötü davranırsa; Yapacağın şey şu :
         2 rekat namaz kılıp kıbleye yönelmek ve şu kavl-i  celil-i okumaktır.
Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine kale lehümün nasü innen nase kad cemeu leküm fahşevhüm fe zadehüm imanen ve kalu hasbünallahu ve nimel vekil. Hemen ardından 300 kere hasbünallahu ve nimel vekil denir daha sonra fenkalebu bi nimetin minallahi ve fadlin lem yemsevhüm suün vettebeu Rıdvanallah vallahüzu fadlin Aziym.Amin.
     Bu dua defalarca tecrübe edilmiştir.Özellikle düşmanı hezimete uğratmak için okunur.