Bu Blogda Ara

12 Mayıs 2013 Pazar

İflas Edenin Okuyacağı Dua

Malı ziyan olan kişi gücünün yettiği kadar bu duayı okumaya devam ederse Cenab-ı Hak ona daha hayırlısını ve daha fazlasını verir. Bu duayı sık sık okuyun :
Asâ Rabbünâ en-yübdilena hayran minha innâ ilâ Rabbinâ râğibûn.


Düşmana Galip Gelmek ve Kötülüklerden Korunmak İçin Okunacak Dua

1- Eziyet etmesinden korktuğunuz kişinin yanına giderken devamlı olarak Ya Müzill denir ve bulunduğu yere girilmeden hemen öncesinde de :
Eûzu Bi'llahimine'ş şeytani'r racîm, Bismillahir Rahmani-r Rahîm.
Sümmün, bükmün, ümyün, fehüm lâ yerci'-un okunur.

2- Düşmana galip gelmek için, hergün 50 kere :
Yâ Hüve, yâ men Hüve, Ya men lâ Hüve illâ hüve
okunup, gönlünce dua edilir.

3-  Yine aynı maksatlarla okunacak çok etkili bir duamız da şöyle:
Bismil'lahi'r- Rahmani'r-Rahîm
Ya Allah, ya Allah, ya Allah, yâ Hannân, yâ Mennân, yâ Deyyân, yâ Gufrân, yâ Sultân, yâ Bürhân, yâ Müsteân, yâ Kerîm, yâ Hayyû, yâ Kayyûm, yâ Muğisü ve yâ Gıyase'l Müsteğisine eğisni. Yâ Mucibel Muztarrin hallisni yâ Mücirü ecirnî bi-lutfike ve keremike bi-câhi Seyyidine Muhammedin aleyhi's salat-ü ve's-selâm.

Diş Ağrısına Okunacak Çok Etkili Bir Dua

Ağrıyan Dişin Üzerine
Şehadet Parmağını Koyup...
Yasin Suresinin 82 ve 83. ayetleri Halis Bir Niyetle 7 defa okunursa
Biiznillah
Diş Ağrısı Kesilir...!

Sıkıntı ve Üzüntü Anında Okunacak Dua

Sıkıntı ve kederli zamanlarda okunacak dua :
      La ilahe illallahül aziymül haliym. La ilahe illallâhü rabbül arşıl aziym. La ilahe illallahü rabbüs semavati ve rabbül ardı ve rabbül arşıl keriym. Peygamber Efendimiz sıkıntılı zamanlarında bu duayı okurlardı.