Bu Blogda Ara

12 Mayıs 2013 Pazar

Düşmana Galip Gelmek ve Kötülüklerden Korunmak İçin Okunacak Dua

1- Eziyet etmesinden korktuğunuz kişinin yanına giderken devamlı olarak Ya Müzill denir ve bulunduğu yere girilmeden hemen öncesinde de :
Eûzu Bi'llahimine'ş şeytani'r racîm, Bismillahir Rahmani-r Rahîm.
Sümmün, bükmün, ümyün, fehüm lâ yerci'-un okunur.

2- Düşmana galip gelmek için, hergün 50 kere :
Yâ Hüve, yâ men Hüve, Ya men lâ Hüve illâ hüve
okunup, gönlünce dua edilir.

3-  Yine aynı maksatlarla okunacak çok etkili bir duamız da şöyle:
Bismil'lahi'r- Rahmani'r-Rahîm
Ya Allah, ya Allah, ya Allah, yâ Hannân, yâ Mennân, yâ Deyyân, yâ Gufrân, yâ Sultân, yâ Bürhân, yâ Müsteân, yâ Kerîm, yâ Hayyû, yâ Kayyûm, yâ Muğisü ve yâ Gıyase'l Müsteğisine eğisni. Yâ Mucibel Muztarrin hallisni yâ Mücirü ecirnî bi-lutfike ve keremike bi-câhi Seyyidine Muhammedin aleyhi's salat-ü ve's-selâm.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder