Bu Blogda Ara

12 Ekim 2012 Cuma

ÖLÜM

        Her insanın dünyada yaşayacağı belirli bir süre vardır.Ölümden evvel, kısa veya uzun olmak üzere agoni ismi verilen bir can çekişme devresi söz konusudur. Bu devre, müzmin hastalıklarda uzun, ani ölümlerde ise kısa olur. Bu devrede, dolaşım ve solunum sistemlerinde iyileşmesi mümkün olmayan değişiklikler meydana gelir. Agoni devresi birkaç dakikadan, birkaç güne kadar uzayabilir. Bu devredeki bir şahıs, tam olarak sessizlik ve hareketsizlik içinde bulunur, dış uyarılara karşı tepki çok azalmış veya kaybolmuştur. Bütün sistemlerin çalışması bozulmuştur. Bazen, bozukluklar düzelir gibi olur, kişi kendini çok iyi hissettiğini bile söyleyebilir. Bu durum, ölüm öncesi görülebilen geçici bir iyilik halidir. İlk önce görme, son olarak işitme duyusu kaybolur. Gözler yukarı ve dışa tavana bakıyormuş gibi bir hal alır, gözbebekleri genişler.Göz akı ve göz kenarlarında yapışkan bir sıvı toplanır. Göz parlaklığını kaybeder. Refleksler yitirilir. Alından soğuk terle birlikte son bir gözyaşı damlası gelebilir, ağlıyor gibidir. Nabız oldukça zayıflar. Kalp sesleri güçlükle ve çok hafif duyulur, el ve ayaklar soğur, fakat şahsın iç ısısı bazen 42-43 dereceye kadar yükselir. Salya, sümük, idrar, dışkı ve meni dışarı çıkar ve neticede ölüm gerçekleşir. Bazı agoni durumlarında şuur kapalı olmakla birlikte akli melekeler, zeka ve şuur bozulmaz.

Şifa Duası

Peygamber Efendimiz (S.A.V) in her türlü hastalıkta okuduğu şifa duası :
Alla hümme Rabben nâsi ezhibil be'se anni enteş şâfiy lâ şifae, illa şifaüke yugadirü sakmi.
Bu duayı hastalarınıza sürekli okuyun. Şifa bulursunuz biiznillah...

5 Ekim 2012 Cuma

Diş Ağrısı İçin Okunacak Dua

  • Diş ağrısı dayanılmaz bir ağrıdır ve hep gecenin bir köründe başlar. O anda yapabilecek çok fazla birşey yoktur.
  • Bir kimsenin dişi ağrırsa, sağ elinin şehadet parmağını ağrıyan dişin üzerine koyarak şu aşağıda yazılı olan duayı okur.
  • (Elif lam mim sad. Kaf ha ya ayın sad Ha mim ayın sin kaaf La ilahe illa hüve rabbül arşil azıymi. Üskün eyyühel vec'u billezi in yeşe yüskiniirriyha feyazlelene revakide ala zahirihi ve lehü ma sekene filleyli vennehari ve hüveassemiy'ul aliymü.)