Bu Blogda Ara

29 Kasım 2012 Perşembe

Sınavda Başarılı olmak İçin Okunacak Dua

Sınava girmeden önce herkes türlü türlü dualar eder. Allah-u Teâlâ hepimizin dualarını kabul buyurur İnşallah. Ama bir de şu ismi şerifi okuyun lütfen. Bu dua gerçekten çok etkili bir duadır. Defalarca okunup tecrübe edilmiştir. Değerli kardeşlerim 1 pirinç tanesine 181 defa Yâ Mukaddim CC. ismi şerifi okunup da sonunda da, Ya Zül Celali Vel İkram denilip, ardından dua edilirse maksadınıza ulaşırsınız.
Bir de;
1 bardak suya 184 defa Ya Mukaddim CC. okunup, Ardından 1 defa Ya Zül Celali Vel İkram denilip içilirse aynı maksat için bu da tecrübe edilmiştir. Haberiniz olsun.
Ya Mukaddim CC: İleri götüren, öne geçiren manasındadır.

Sınava girmeden önce okunacak dua


13 Kasım 2012 Salı

Karınca Duası Okunuşu, Türkçesi, Arapçası



Bismillahirrahmanirrahiym
“Allahümme ya rabbi ve cebraîle ve mikâile ve israfile ve Azraile ve ibrahime ve ismaile ve ishâka ve ya’kube ve münzile’l-berakati ve münzilet-Tevrati ve’z-Zeburi ve’l-İncili ve’l-Furkâni ve la havle ve lâ kuvvete illa billahi’l aliyyi’l-aziym.La ilahe illallahü’l- Melikü’l-Hakku’l-Mübîn.Muhammedün resulullahi sadiku’l vadi’l-Emin ya rabbi ya rabbi ya hayyu ya kayyumu ya zü’l-celâl-i ve’l-ikram. Es’elûke ya rabbe’l-Arşi’l-Aziym.En yerzukaniy rızkan helalen tayyiben birahmetike ya erhamer rahimiyn.
Yemliyha, Mernuş, Debernuş, Misliyna, Mekseliyna,
Şazenuş, Kefeştatıyyuş, Kıtmir”


Bu duayı okuyanın evine, işyerine karınca gibi bereket yağar. Karınca duasını yazıp işyerine asarsanız, çok müşteri gelir ve satılmayan bir malın üzerine okursanız, tez zamanda satılır.