Bu Blogda Ara

25 Haziran 2011 Cumartesi

Borçtan Kurtulma Duası

Her sabah veya akşam 7 defa şu dua okunur :
Alla hümme ekfini bi helalike an haramike ve eğnini bi fadlike an men sivake.
     En etkilisi sabah namazından sonra seher vakti okumaktır. Fakat sabah uyanamadım diye sakın dua etmekten vazgeçmeyin.

Nazar Duası

Nazardan korunmak için evinize biri geleceğinde veya dışarı çıkacağınızda, veya sizden uzakta olan aile fertleriniz için mutlaka sık sık okumanız gereken dua :
    Eûzu bi kelima tillahit tammati min külli şeytanin ve hammetin ve min külli aynin lam meh.
Değerli üyemiz Gülsen hanım bu duanın eksik olduğunu hatırlatarak doğrusunu gönderdi bize, kendisine çok teşekkür ediyor, sevgi ve saygılar gönderiyoruz.
 TC Gülsen Baygın
(Euzü bi-kelimâtillahittâmmeti min şerri külli şeytânin ve hâmmetin ve min şerri külli aynin lâmmetin.

Sıkıntılı İşlerin Kolay Atlatılması için Dua

Abdest alıp 4 rekat namaz kıldıktan sonra şöyle dua edin.
        Ya vedûdü, Ya vedud! Ya zel arşıl mecid. Ya mûbdiu Ya muiyd Ya fe'alül lima yuriyd! Es' eluke bi'nûri vechikelleziy mele'e erkâne arşike ve es' eluke bi-kudretikelleziy kadderte biha alâ halkıke, ve bi rahmetikel-leziy vesi'te küllü şey'in lâ ilâhe illâ ente.
         Ya muğıysü eğisni! Ya muğiysü eğisni' Ya muğiysü eğisni....
Dedikten sonra Allahım sen benim korktuğum şu işten sağ salim, maddi ve manevi zarara girmeden kurtulmamı sağla Ya Rabbim derseniz. Bi iznillah duanız kabul olur.

Sınava Girerken Okunacak Dua

Alla hümme rabbizzitni ilmen ve fehmen ve imanen.
     Allahım zihnimi aç, ilmimi artır. Fehmimi aç, imanımı genişlet. Amin

Tüm Kapalı Kapıları Açacak Dua

Her defasında besmele çekerek fetih suresinin ilk ayeti 6666 defa okunursa kapanan kapılar biiznillah sonuna kadar açılır.
           İnna fetahna leke fetham mübina.

 Zor durumlarda okunacak bir dua da değerli üyemiz Faris Öndin'den geldi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Sevgiler, saygılar.

 Faris Öndin ferdün hayyün kayyümün hakemün adlün kuddusün seyecalallahi usra yüsra allah her zorlukta kolaylık yaratır.

Koruyucu Dua

Bir şeyden korktuğunuz zaman veya bir kişinin şerri sizi ürkütüyorsa; onun şerrinden korunmak için şöyle dua edilir:

       Bismillahillezi la yedurru mea ismihi şey'un fil ardı vela fissemai ve hüves semiul aliym. Amin...

Zararlı Haşerelere Karşı Okunacak Dua

Alla hümme inni es elüke bi vechikel keriymi ve es elüke bi Rahmetike alâ cemiy-ı halkıke illeste cabellahüdüaehu ve atahü emniyetehu ve gafera lehu cemiya zünubih.


Bir türlü evinizden kovamadığınız hamam böceği, kalorifer böceği, bit, pire, yılan, fare, kertenkele, danaburnu, güve gibi kısacası bütün haşeratları, Allahın izniyle bu duayı okuyarak kovabilirsiniz.

Zalimin Zulmünden Korunmak için Dua


Ya ilahe Cebraile ve israfile ve Mikaile ve Azraile ve ya ilahe İbrahime ve ismaile ve İshaka ve münzelit tevrati vel incili vez zeburi vel Furkan künli caren min fülan ibni fülan (zalimin ismi söylenir) min keza ve keza. Amin...
                                                                                                                                             

Nasıl Dua Edilir

Allahım ben senden; yakın uzak, bildiğim bilmediğim bütün hayırları istiyor; yakın uzak bildiğim ve bilmediğim bütün şerlerden de sana sığınıyorum Allahım.
        Allahım ben senden cenneti ve cennete götüren söz ve amelde beni muvaffak kılmanı istiyorum. Ateşten ve ateşe götüren söz ve davranışlardan da sana sığınıyorum. Allahım kulun ve peygamberin Hz. Muhammedin senden istediği şeyleri ben de isityorum. O hangi şerlerden sana sığınmışsa ben de o şerlerden sana sığınıyorum ve dahi benim hakkımda hükmettiğin her kaza ve kaderi hayırlı kılmanı diliyorum.
                                                                                                                 Amin...

Kötü İnsanlara Karşı Okunacak Dua

Ya Allah Bismillah, Ya Allah Bigete Hassen.

Bu duayı, size ve çevrenize kötülüğü dokunan insanları niyet tutarak büyük bir kızgınlıkla okuyun. Ne zaman birine yada birilerine kızarsanız okuyun, Allaha sığının.


         Kötü insanlara karşı bir de şu dua okunur:
 Hergün 75 defa "Ya Müntekim Ya Allah" okunur, bittikten sonra da "ya zül celali vel ikram" denir. Ardından size kötülüğü dokunmuş ve halâ kötülük düşünen kim varsa hepsinin ismi sayılır ve allaha havale edilir.

Kötü Alışkanlıklardan Kurtulmak İçin Okunacak Dua

7 Fatiha suresi
7 Felak suresi
7 Nas suresi
7 Ayet el kürsi
7 ihlas
7 bardak suyu bir kabın içine koyun, bu duaları okuyup suya üfleyin ve 7 gün üstüste 1 er bardak bu sudan için. Biiznillah kötü alışkanlıklardan kurtulursunuz.
         Bir başka dua da şöyledir:
Her gün 409 defa Ya tevvab celle celalühü okuyup bitince de Ya zül celali vel ikram derseniz allah kabul eder. İnşallah bütün kötü alışkanlıklarınız son bulur.

Aile saadeti için Okunacak dua

Yaradan Rabbim, filan adamın oğlu filan ile bana saadet ve mutluluk nasip et. Muhabbetimizi ve gönüllerimizi tatlandır, bir et, beni ona sevdir.
       Ardından;
Bismillahirrahmanirrahim
       Yevme tetis semaü bi duhanin mübinin yahşen nâse hâzâ azabün eliym. La havle vela kuvvete illa billahül aleyyül aziym ve zellel naha lehüm feminha rakubühüm ve minha yekülun. Amin.

Her gün 21 defa mutlaka okuyun , aynı gün mutluluğa kavuşursunuz. Yerin göğün yaratıcısı Yüce Allah elbette âciz kullarını darda koymaz. Siz yeter ki isteyin. Bütün dualarımız okunarak faydası görülmüş çok kıymetli dualardır.

Belayı Gelmeden Def Eden Dua

Çok kısa bir duadır. fakat o kadar etkilidir ki, lüfen inanarak okuyun. Sonra da sırtınızı yüce allaha dayayın. Bu duayı aklınıza geldikçe her zaman okuyabilirsiniz. Olmasını istemediğiniz bir şeyden önce, ya da herhangi bir iş yapmayı düşündüğünüzde, veya çocuklarınıza söz geçiremediğinizde, herşeyi kendi haline bırakın ve dua edin belayı önleyen duayı okuyun ve allaha sığının. O size yardımcı olur ve çocuklarınızı da beladan korur.


Euzu bi kelimatillahit tammati min şerri mâ halak..