Bu Blogda Ara

30 Haziran 2011 Perşembe

Ellidört Farz

1- Allah-u tealayı bir bilip daima anmak,
2- Helalinden giyinmek,
3- Abdest almak,
4- Beş vakit namaz kılmak
5- Cünüplükten yıkanmak
6- Rızk için Allaha güvenmek,
7- Helalinden yemek ve içmek,
8- Kanaat etmek,
9- Allaha güvenmek,
10- Cenab-ı hakkın hükmüne razı olmak,
11- Nimete karşı şükretmek,
12- Belaya karşı sabretmek,
13- Günahlara karşı tövbe etmek,
14- İhlas üzere ibadet etmek,
15- Şeytanı düşman bilmek,
16- Her şeyde kur'anı düstur edinmek,
17- Ölüme hazırlanmak,
18- Her işi Allah için yapmak,
19- İyilik ile emir, kötülükten men etmek,
20- Gıybet etmemek,
21- Anneye babaya iyilik etmek,
22- Akrabaları ziyaret etmek,
23- Emanete hıyanet etmemek,
24- Şeriat çerçevesi içinde olmayan şakayı terk etmek,
25- Allah ve resulüne itaat etmek,
26- Günahtan sakınıp ibadet etmek,
27- Allah tealadan korkmak,
28- Kâinata ibret nazarıyle bakmak,
29- Düşünmek ve tedbirli olmak,
30- Dili kötü sözlerden korumak,
31-Kötü işlerden sakınmak,
32-Kimseyle alay etmemek,
33- Her durumda dosdoğru olmak,
34- Dünyaya meyli terk etmek,
35- Büyü yapmamak,
36- Terazi ve tartılarda hıyanet etmemek,
37- Hakk-ın gazabından emin olmamak,
38- Bir günlük nafakası olmayana sadaka vermek,
39- Hakkın rahmetinden umut kesmemek,
40- Nefsi emmareye tabi olmamak,
41- Haktan gelenin devlet olduguna şükretmek,
42- Helalinden yetecek kadar rızk taleb etmek,
43- Zekat vermek,
44- Aybaşı halinde bulunan ehline yaklaşmamak,
45- Bütün masiyetlerden kalbi temiz tutmak,
46- Yetim malı yememek,
47- Kibirlenmemek,
48- Livatadan hazar etmek,
49- Beş vakit namazı devamlı kılmak,
50- Zulümle halkın malını yememek,
51- Allah'a şirk koşmamak,
52- Zinadan sakınmak,
53- Yalan yere yemin etmemek,
54- Verileni başa kakmamak.

Teyemmüm Nasıl Yapılır

Teyemmüm suyun olmadığı yerde yapılır farzları şunlardır:
1- Niyet, ne için teyemmüm ediyorsanız ona göre niyet etmek.
2- Elleri temiz topraga vurup yüzü silmek, ikinci defa vurup kolları dirseklerle beraber silmek.

Gusül Abdesti Nasıl Alınır

1- Ağıza üç defa su alıp, boğaza kadar çalkalamak.
2- Genize kadar bolca su çekip 3 defa burnu temizlemek.
3- Bütün vücudu, iğne ucu kadar kuru bir yer kalmayacak şekilde yıkayıp temizlemek
     Bunlar farz olanlar,
Sünnet olanlar da, yani peygamberimiz s.a.v. yaptığı gibi yapmak isterseniz;
Namaz abdesti alır gibi ağıza ve buruna 3 er defa alıp yıkayın,
 sonra yüzünüzü 3 defa su ile yıkayın
 Kolları dirseklere kadar
 Başınızın 4 te birini meshedin
 Kulaklarınızı 3 defa yıkayın ve omuzlarınıza 3 er defa su döküp daha sonrada bütün vücudunuzu yıkayıp çıkın.

Alışverişin Hesaplı Olması için Ne Okunur

Alış verişe veya ödemelerinizi yapmaya giderken, evden çıkmadan yada, çıktıktan sonra 7 defa ihlas okursanız, hem sıra beklemeden işleriniz hallolur, hemde çarşıdaki hesabınız evdekine uyar.
      Birde Evden çıkmadan önce bir fatiha 3 ihlas okuyup, peygamber efendimizin ruhuna gönderin ve onun gül yüzünün hatırı ve hürmeti için ne isticekseniz isteyin Allahtan. Şüphesiz ki, Allah-u tealanın yanında peygamberimiz sallallahu aleyhi vesellemin hatırı çok büyüktür onun yüzü suyu hürmetine isteyeceğiniz şeyleri vermekte gecikmez Rabbimiz. Bişey aldınız memnun kalmadınız onu değiştirmek istiyorsunuz, fakat değiştirmekte güçlük çekiyorsunuz hemen bu dediğimi yapın eğer haklıysanız mutlaka, halledersiniz.
     Aldığınız ürünü değiştirmek istiyorsanız, ona zarar vermeden değiştirmeye götürün, zarar verdikten sonra götürürseniz, kul hakkı yemiş olursunuz ki bunun yükü de çok ağır olur.

İmanın Şartları

İmanın şartı 6 dır :
1- Allahın varlığına ve birliğine inanmak,
2- Meleklerine inanmak,
3- Kitaplarına inanmak,
4- Peygamberlerine inanmak,
5- Ahiret gününe yani, öldükten sonra dirilmeye inanmak,
6- Hayrın ve şerrin Allah'tan geldiğine inanmak.

Kunut Duaları

Allahümme inna nastaıynuke, ve nestafiruke ve nestehdiyke ve numinibuke ve netubu ileyke ve netevvekkelü aleyke venüsniy aleyke hayra küllahu neşkuruke ve nekfüruk ve nehlau ve netrüku men yefcüruke.

İYYA KENABÜDÜ

Allahümme iyyakenabüdü ve leke nüsalli ve nescüdü ve ileyke nes'a ve nahfidü, narcü rahmetike ve nahşa azabeke, inne azabeke bil küffari mülhik.

İstihare Duası

Rüyada ahireti görmek isteyen  taze bir abdest alır, yatsıdan sonra 2 rekat namaz kılar ve şöyle dua eder:

 İstihare duası Okunuşu Arapça ve Türkçe

İnsan kendi hayatı hakkında bir şeyin hayırlı olup olmadığına bir işaret için yatacağı vakit, iki rekât istihare namazı kılar.
Bu namazın ilk rekatında Fâtiha'dan sonra Kâfirûn, ikinci rekatında Fâtiha'dan sonra İhlâs Sûresini okur.
Namazın sonunda istihâre duâsını okuduktan sonra abdestli olarak kıbleye yönelip yatar.

Rüyada beyaz, yeşil görülmesi, o işin hayırlı olduğuna, siyah-kırmızı görülmesi şerre delalet eder.

Arapça okunuşu:

Allahümme innî estehîruke bi'ilmike ve estekdiruke bikudretike ve es'elüke min fazlikel'azîmi feinneke takdiru velâ ekdiru ve ta'lemü velâ a'lemu ve ente allâmü'l ğuyub. Allahümme in künte ta'lemü enne hâzelemra hayrun lî fîdînî ve meâşî ve âkibetî emrî ev kale a'cili emrî ve âcilihî fakdirhu lî ve yessirhulî sümme bâriklîfîhî ev in künte ta'lemü enne hâzelemra şerrun lî fî dînî meâşî ve âkıbeti emrî ve kale a'cili emrî ve a'cilihî fasrifhu annî vasrifnî anhü fakdurlil hayra haysu kâne sümme erzınî bihî (ve yüsemmî hâcetehû)

Manası:"Allah'ım! Senin ilminden hayır isterim, Senin büyük ihsanından dilerim. Sen kadirsin ben değilim, Sen bilirsin ben bilmem, gizlileri çok bilirsin. Ya Râbbi, bu iş dinime, yaşayışıma hayırlı ise onu yapmama kuvvet ver, onu kolaylaştır. Onu bana mübarek kıl. Eğer bu iş dinime, dünyama, işlerimin sonuna yaramaz ise onu benden, beni ondan çevir. Vereceksen hayırlısını ver, onunla beni razı kıl."

Sonra dilediği şeyi zikreder.


        Ya Rabbi, bana ahireti göster, ölülerimi benimle konuştur. Kabir aleminde kendi halim nasıldır ve benim müslümanlığımın derecesi nedir? Bana göster Allahım! der. Sağ omuzu üzerine yatarsa, rüyasında herşeyi görür.
        Cenab-ı Hakk böyle dua edenlerin dualarını boşa çıkarmaz, ahiret alemini gösterir. Buna istihare denir. İstihare demek herşeyin hayırlısını Allahtan sormak ve istemektir. Bu ise, kuvvetli bir sünnettir. Yanlış doğru, her söze itibar etmemeli, bu tür dualarla manevi hayatımızı güzelce düzenlemeliyiz.
         İstihare günlük hayattaki işlerimiz için de yapılabilir. Örneğin: herhangi bir iş yapacağımız zaman onun hakkımızda hayırlı olup olmadığını, evleneceğimiz zaman o kişinin bizim için hayırlı olup olmadığını, yatırım yapacağımız zaman vb.hakkımızda hayırlı mı değil mi? bunları öğrenmek için yine cenab-ı haktan bu şekilde yardım isteriz.
        Baştaki yazdığımız duayı okuyup niyetimizi tutarız hakkımızda hayırlı ise, yeşil-beyaz; hayırsız ise kırmızı siyah göreyim deriz ve sağ kol üzerine yatarız. Sabah kalktığımızda rüyamıza göre hareket ederiz. Rabbimiz bizim için en hayırlısını bilendir.
      Yatarken iki rekat namaz kılıp niyet tutarak yatmaktır. Sabah uyandığımızda ilk aklımıza gelen fikir, rabbimizin bizim aklımıza soktugu fikirdir (hakkımızda hayırlı olan) onu yapmalıyız.

Berat Gecesi Duası

      Allahümme! in künte ketebte ismi şakıyyen fidivanil eşkıya-i femhûhu vektübni fidivani süadai fesbüthü fe inneke kulte fi kitabikel kerim. Yemhullahü mâ yaşa-ü ve yüsbit ve indehu ümmül kitab.
       Fazileti :
       Berat gecesinde bu duayı okumaya devam edenler, inşallah cennet ehlinden olurlar.

Nikâh Duası

    İki erkek veya iki daın ile bir erkek şahit huzurunda damad olacak şahsa :
Allah'ın emri, Hz. Muhammedin sünnetine uygun bir şekilde Ayşeyi zevceliğe kabul ettin mi?
    Damad : Kabul ettim.
Ayşe hanım yukarda belirttiğim şekilde Ahmet efendiyi kocalığa kabul ettinmi?
    Kabul ettim.
    Nikahı kıyan : biz de nikah akdini yaptık der ve şu duayı okur:
    Ya rabbi! Bu kıymış olduğumuz nikahı yüce dergâhında kabullerin en güzeli ile kabul eyle. Dünya evine giren bu evlileri,iki cihanda mesud eyle Yarabbi. Evladlarını dini, vatanı, milleti ve kendileri için hayırlı eyle Yarabbi. Burada bulunan kardeşlerimizi de iki cihanda aziz ve bahtiyar eyle yarabbi! Dualarımızı kabul eyle yarabbi! El-Fatiha...

Kıyamet Gününün Dehşeti

 Muaz b. Cebel (r.a) dan:
        Resulullah Sallallahu Aleyhi Veselleme Cenab-ı Hakkın Nebe suresindeki ''Sur üfürüldüğü gün, fevc fevc gelirsiniz'' ayetini sundum. Mübarek gözleri yaşardı ve '' Ey Muaz bana büyük bir şey sordun'' sonra şöyle devam etti: Ey muaz, kıyamet günü ümmetimden şu on sınıf, diğer mü'minlerden temhyiz edilmiş halde haşredilecektir.
        Bazıları hınzır şeklinde haşredilecektir. Bunlar haram yiyenlerdir.
        Bazıları maymun şeklinde dirileceklerdir ki, bunlar laf taşıyanlardır.
        Bazıları da yüzüstü haşredileceklerdir ki, bunlarda riba ehlidir.
        Bazıları kör olarak dirileceklerdir, bunlar da Allahın hükümlerine aldırmayanlardır.
        Bazıları da deliler gibi dilsiz ve sağır olarak dirileceklerdir ki, bunlar da kendi amellerini beğenenlerdir.
        Bazıları dillerini ağızlarında sakız gibi çiğneyeceklerdir ve ağızlarından irin akacaktır, bunlar da söyledik-          leri ile amel etmeyen alimler ve hikayecilerdir.
        Bazıları da elleri ve ayakları bağlı olarak dirileceklerdir ki bunlarda komşularına eza edenlerdir.
        Bazıları ateş direklerine asılmış halde dirileceklerdir, bunlarda şehvetlerine uyup mallarından zekatlarını
        vermeyenlerdir.
       Dokuzuncu sınıf, katran elbiseleri içinde yüzeceklerdir ki bunlar da böbürlenenlerdir.
       Onuncu sınıf ise tenleri leşten daha fena kokacaktır, bunlar da zina yapanlardır buyurdu.

Asır suresinin fazileti

Asır suresi 70 defa okunur, 1 defada tabağa yazılıp su ile doldurulur ve bu su içilirse bütün iç hastalıklarından kurtulur. 
Vel asr. İnnel insane le fi husr. İllellezıne amenu ve amilus salihati ve tevasav bil hakkı ve tevasav bis sabr.

Asr Suresi Türkçe Meali
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
Andolsun zamana ki, insan gerçekten ziyan içindedir. Ancak, iman edip de sâlih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka (Onlar ziyanda değillerdir).Enfal suresinin fazileti

Bu mübarek sure zindandan, iftira ve musibetten kurtulmak için 7 defa okunur.

Zalimlere karşı okunacak dua

Zalimden intikam almak için Hûd suresi 3 defa okunursa, en kısa zamanda intikam alırsınız.

Düşmana Karşı Ne Yapılır

Yunus suresini yazarak üzerinde taşıyan kişinin düşmanı hezimete uğrar.
        Bir de bir avuç toprağı alıp bir peçetenin içine koyun. O toprağın üzerine mücadele suresini okuyup düşmanınızın bulunduğu yere doğru hızla serperseniz düşmanınız etkisiz hale gelir.
        Düşmanınız varsa ona hergün 75 defa ''ya Müntekim ya Allah'' okuyun bitince de ya zül celali vel ikram deyin ve şöyle dua edin;
        Allahım ya müntekim ismi şerifinle falan kişiyi tez zamanda hakettiği cezaya kavuştur yarabbim. Bana ve aileme zarar veremez hale getir onu Allahım diyerek duanızı tamamlayınız.
        Bu şekilde dua ettiğiniz zaman Allah-u Teala duanızı kabul buyurur inşallah. Çok çabuk tesir eden bir duadır, siz yeter ki tüm kalbinizle inanarak okuyun.

Besmelenin Sırları

1- Her muradın olması için Besmele-i şerife 7 gün boyunca 786 şar defa okunur.
2- Her çeşit afattan, hırsızdan, yangından ve âni ölümden korunmak için yatarken 21 defa okunur.
3- Düşman ve zalim kimseden korunmak için yüzüne karşı 51 defa okunur.
4- İnsanın ummadığı yerlerden rızka nail olması için güneş doğarken güneşe karşı 600 besmele ve 600 defa da salavat-ı şerife okunur.
5- Başkasının sevgisini kazanmak için bardaktaki suya 786 defa okunur ve içilir, 7 sabah tekrar edilir.
6- Vesveseden kurtulmak için bardaktaki suya okunur ve içilir. 7 sabah tekrar edilir.
7- Kalp gözünün açılması için sabah namazınan sonra 2500 defa okunur.
8- Hastalıktan korunmak için 190 defa yazılarak üzerinizde taşıyın.
9- Balık tutarken kurşuna yazılır oltaya takılırsa çok avlanılır.
10- Bir kâğıda 35 defa yazılarak eve asılırsa, her türlü şerden korunulur.
11- Muharrem ayının 1. günü 130 defa yazılarak üzerinizde taşırsanız hayat boyu kötülüklerden korunursunuz.
12-Besmele 70 defa ölünün üzerine okunursa kabir azabı hafifler, Münker ve Nekir in sorularında zorluk çekmez.
13-81 defa yazılıp uykusunda korkan çocuğun boynuna asılırsa korkusu kalmaz.
14-Tarlanın verimini ve bereketini arttırmak için bir kağıda 101 Besmele yazılır ve tarlaya gömülürse hem bereketr hasıl olur, hemde afetlerden korunur. Yetişme devresi zarara ve afete uğramadan tamamlanır. Meyvesi, sebzesi güzel ve bol olur.
15-Besmeleyi 12000 defa okuyup, her 1000 de 2 rekat namaz kılıp ihtiyacını dilerse, isteği yerine gelir, ihtiyacı karşılanır.

İslâm Dîni

İslam, kelime olarak slm kökünden gelmektedir.Anlamı barış ve esenlik demektir. Yüce dinimiz islâm, barış dinidir. Kelimenin anlamında selamette olmak, teslim olmak anlamları da bulunmaktadır. Peygamberimizin bize bildirdiği Kur'anı anlamak ve yaşamında gösterdiği uygulamaları yaşamak zaten hem kendiyle hem de insanlıkla barış içerisinde, esenlik içerisinde olmak anlamına gelir. İslam dini huzur dinidir. Mü'minler cennette ''selam aleyküm sözü ile karşılanacaklardır. Allah'ın güzel isimlerinden biri de ''es-selam''dır. Cennete de daru's-selam/barış yurdu denir.