Bu Blogda Ara

28 Kasım 2011 Pazartesi

Salatı Tefriciyye

Alla hümme salli salaten kamileten ve sellim selamen. Tammen alâ seyyidine muhammedin illezi tenhallü bi-hil ukadü ve tenfericu bihi-l kûrabu ve tukda bihil havâicu ve tünalü bihir reğaibu ve hüsnül havatimi ve yüsteskal ğamamu bivechihil keriymi ve alâ alihi ve sahbihi fiykülli lemhatin ve nefesin bi âdedi külli malûmin lek.
    Faziletleri : Salat-ı tefriciye,hastalıklara karşı şifadır. Acıları dindirme, kederleri giderme gibi hususiyetleri vardır. Deli ve saralı kimselerin üzerine okunduğu zaman deva olacağı tecrübe edilerek anlaşılmıştır. Allahu teala deli ve saralı kimseleri, bu salavatı şerife vesilesiyle şifalandırır.
    Bu salavatı şerifeyi ya bizzat kendisi veya başkası hastanın üzerine okur.