Bu Blogda Ara

22 Temmuz 2013 Pazartesi

Sarılık Hastalığından Kurtulmak için Okunacak Dua

Sarılık Hastalığından Kurtulmak için Okunacak Dua :
       Hergün 3 defa ''Beyyine'' suresini okuyan Biiznillah hastalığından kurtulup kısa zamanda sağlığına kavuşur.


Beyyine Suresi Okunuşu

Bismillâhirrahmânirrahîm.
1. Lem yekunillezine keferu min ehlil kitabi velmushrikine munfekkıyne hatta te'tiye humulbeyyineh
2. Rasulum minallahi yetlu suhufem mutahherah
3. Fiha kutubun kayyimeh
4. Ve ma teferrekallezıne utul kitabe illa min ba'di ma caethumul beyyineh
5. Ve ma umiru illa liya'budullahe muhlisıyne lehud din hunefae ve yukıymussalate ve yu'tuzzekane ve zalike diynulkayyimeh
6. İnnelleziyne keferu min ehlilkitabi velmushrikiyne fiy nari cehenneme halidiyne fiyha ulaike hum sherrulberiyyeh
7. İnnelleziyne amenu ve 'amilussalihati ulaike hüm hayrulberiyyeh
8. Cezauhum 'ınde rabbihim cennatu 'adnin tecriy min tahtihel'enharu halidiyne fiyha ebeden radıyallahü 'anhum ve radu 'anhu zalike limen hashiye rabbeh


Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme