Bu Blogda Ara

29 Kasım 2012 Perşembe

Sınavda Başarılı olmak İçin Okunacak Dua

Sınava girmeden önce herkes türlü türlü dualar eder. Allah-u Teâlâ hepimizin dualarını kabul buyurur İnşallah. Ama bir de şu ismi şerifi okuyun lütfen. Bu dua gerçekten çok etkili bir duadır. Defalarca okunup tecrübe edilmiştir. Değerli kardeşlerim 1 pirinç tanesine 181 defa Yâ Mukaddim CC. ismi şerifi okunup da sonunda da, Ya Zül Celali Vel İkram denilip, ardından dua edilirse maksadınıza ulaşırsınız.
Bir de;
1 bardak suya 184 defa Ya Mukaddim CC. okunup, Ardından 1 defa Ya Zül Celali Vel İkram denilip içilirse aynı maksat için bu da tecrübe edilmiştir. Haberiniz olsun.
Ya Mukaddim CC: İleri götüren, öne geçiren manasındadır.

Sınava girmeden önce okunacak dua


13 Kasım 2012 Salı

Karınca Duası Okunuşu, Türkçesi, ArapçasıBismillahirrahmanirrahiym
“Allahümme ya rabbi ve cebraîle ve mikâile ve israfile ve Azraile ve ibrahime ve ismaile ve ishâka ve ya’kube ve münzile’l-berakati ve münzilet-Tevrati ve’z-Zeburi ve’l-İncili ve’l-Furkâni ve la havle ve lâ kuvvete illa billahi’l aliyyi’l-aziym.La ilahe illallahü’l- Melikü’l-Hakku’l-Mübîn.Muhammedün resulullahi sadiku’l vadi’l-Emin ya rabbi ya rabbi ya hayyu ya kayyumu ya zü’l-celâl-i ve’l-ikram. Es’elûke ya rabbe’l-Arşi’l-Aziym.En yerzukaniy rızkan helalen tayyiben birahmetike ya erhamer rahimiyn.
Yemliyha, Mernuş, Debernuş, Misliyna, Mekseliyna,
Şazenuş, Kefeştatıyyuş, Kıtmir”


Bu duayı okuyanın evine, işyerine karınca gibi bereket yağar. Karınca duasını yazıp işyerine asarsanız, çok müşteri gelir ve satılmayan bir malın üzerine okursanız, tez zamanda satılır.

12 Ekim 2012 Cuma

ÖLÜM

        Her insanın dünyada yaşayacağı belirli bir süre vardır.Ölümden evvel, kısa veya uzun olmak üzere agoni ismi verilen bir can çekişme devresi söz konusudur. Bu devre, müzmin hastalıklarda uzun, ani ölümlerde ise kısa olur. Bu devrede, dolaşım ve solunum sistemlerinde iyileşmesi mümkün olmayan değişiklikler meydana gelir. Agoni devresi birkaç dakikadan, birkaç güne kadar uzayabilir. Bu devredeki bir şahıs, tam olarak sessizlik ve hareketsizlik içinde bulunur, dış uyarılara karşı tepki çok azalmış veya kaybolmuştur. Bütün sistemlerin çalışması bozulmuştur. Bazen, bozukluklar düzelir gibi olur, kişi kendini çok iyi hissettiğini bile söyleyebilir. Bu durum, ölüm öncesi görülebilen geçici bir iyilik halidir. İlk önce görme, son olarak işitme duyusu kaybolur. Gözler yukarı ve dışa tavana bakıyormuş gibi bir hal alır, gözbebekleri genişler.Göz akı ve göz kenarlarında yapışkan bir sıvı toplanır. Göz parlaklığını kaybeder. Refleksler yitirilir. Alından soğuk terle birlikte son bir gözyaşı damlası gelebilir, ağlıyor gibidir. Nabız oldukça zayıflar. Kalp sesleri güçlükle ve çok hafif duyulur, el ve ayaklar soğur, fakat şahsın iç ısısı bazen 42-43 dereceye kadar yükselir. Salya, sümük, idrar, dışkı ve meni dışarı çıkar ve neticede ölüm gerçekleşir. Bazı agoni durumlarında şuur kapalı olmakla birlikte akli melekeler, zeka ve şuur bozulmaz.

Şifa Duası

Peygamber Efendimiz (S.A.V) in her türlü hastalıkta okuduğu şifa duası :
Alla hümme Rabben nâsi ezhibil be'se anni enteş şâfiy lâ şifae, illa şifaüke yugadirü sakmi.
Bu duayı hastalarınıza sürekli okuyun. Şifa bulursunuz biiznillah...

5 Ekim 2012 Cuma

Diş Ağrısı İçin Okunacak Dua

  • Diş ağrısı dayanılmaz bir ağrıdır ve hep gecenin bir köründe başlar. O anda yapabilecek çok fazla birşey yoktur.
  • Bir kimsenin dişi ağrırsa, sağ elinin şehadet parmağını ağrıyan dişin üzerine koyarak şu aşağıda yazılı olan duayı okur.
  • (Elif lam mim sad. Kaf ha ya ayın sad Ha mim ayın sin kaaf La ilahe illa hüve rabbül arşil azıymi. Üskün eyyühel vec'u billezi in yeşe yüskiniirriyha feyazlelene revakide ala zahirihi ve lehü ma sekene filleyli vennehari ve hüveassemiy'ul aliymü.)

30 Ocak 2012 Pazartesi

Hacet Duası

    Şahmeran duası 7 kere ardarda 3 gün boyunca okuyun bu dua anadoluda yılanların eve girmemesi yada tarlada vs  gibi yerlerde yılanların saldırısına uğramamak için okunurmuş.


    Şahmeranın diğer bir özelliğide dilekleri gerçekleştirmesidir. Bollluk ve bereket vermesidir bu dua dediğim şekilde okunursa 40 gün içinde gerçek olurmuş.

    Allahu la ilahe illa Hüvel Hayyul KayyumAllahula ilahe i
 ilahe illa Huvel aliyul Hakim
    Allahu la ilahe illa huves Semiul AlimAllahu la ilahe illa Huver Rahmanürrahim
    Allahu la ilahe illa Huvel Vahidul Ehad Allahu la ilahe illa Huvel Ferdül Varid
    Allahu la İlahe illa Huve Raufur Rahim Allahu la ilahe illa Huvel Aziz’ur Rahim
    Allahu la ilahe illa huvez Zahirul Batınu Allahu la ilahe illa Huvel Ahadus


  Samedu
    Allahu la ilahe illa Huvel Fetta’ul AlimAllah’u la ilahe illa Huvel Aziz’ul Alim
    Allahu la illa Huvel Hannan’ul Mennan’ul DeyyanAllahu la ilahe illa Huvel

    Adir’ul Kahiru

   Alahu la ilahe illa Huver-Rafiul AlimAllahu la ilahe illa Huver-Rabbül arş’il Azim
    Allahu la ilahe illa Huvel Melikul KudüsAllahu la ilahe illa Huvel Hamdul mubin
    Allahu la ilahe illa Huvel Bais’ul VarisAllahu la ilahe illa Huvel Esmaul Hüsna
    Huvel Hayy’u la ilahe illa Huve Fadi’u MuhlisineLehuddiyn Subhane birahmetike ya erhammerrahiminVelhamdu-lillahi Rabbil alemin

Dilek ve Murat İçin Okunacak Dua

      Abdülehad Serhendi hazretleri buyuruyor ki:
(70 kere, “Yâ Allah, Yâ Rahman, Yâ Rahîm, Yâ Kaviyyü, Yâ Kâdir” okuyup bittikten sonra da Ya zül celali vel ikram derse ve dua ederse, ne isterse istesin, Cenâb-ı Hak duasını kabul eder ve ne muradı varsa verir.)

25 Ocak 2012 Çarşamba

Her Türlü Dilek İçin Okunacak Dua

    Abdest alıp 2 rekat Allah rızası için namaz kılın, kıldıktan sonra oturdugunuz yerde
    1 elham (Fatiha)
    1 inşirah
    1 ayetel kürsi
    okuyun ve bunun sevabını öncelikle peygamber efendimiz ve ashablarının ruhlarına daha sonra Abdulkadir Geylani hazretlerinin ruhuna bağışlayın. Sonra oturdugunuz yerden kalkıyorsunuz 11 adım yürüyorsunuz 11 adımın sonundada 11 kere ya seyyidi Abdulkadir
 diyip seni vesile ederek rabbimden şu duamı dileğimi kabul etmesini istiyorum deyin. Böyle dua ettikten sonra İnşallah 2-3 gün içinde dualar gerçekleşiyor. Allah hepimizin duasını kabul etsin Amin.

 .....................
Değerli bir üyemizden gelen güzel bir dilek duasını sizlerle paylaşmak istiyoruz. Üyemize sevgiler saygılar, Allah razı olsun, sitemize katkılarınızdan dolayı çok teşekkürler.
 Dua uygulama şöyle:
 41 gün boyunca
100 besmele
1 fatiha
100 ihlas
100 elif Allah mim Muhammed tez selamet
herhangi bir namazdan sonra tam 41 gün okunacak
abdestli olarak
41.gün 1-3 veya 7 defa ayet-el kürsi, 3 ihlas 1 fatiha önce Peygamberimiz'e, sonra 3 ihlas 1 fatiha oku İbrahim Ethem Efendi'nin ruhuna bağışla ne dileğin varsa dile mutlaka olur hayırlısıyla...