Bu Blogda Ara

14 Temmuz 2011 Perşembe

Orucun Önemi

İslamın 5 şartından üçüncüsü Ramazan ayında oruç tutmaktır. Ramazan orucu hicretin ikinci yılında farz kılınmıştır.
      Oruç, niyet ederek tan yerinin ağarmaya başlamasından itibaren, akşam güneş batıncaya kadar yememek, içmemek ve cinsel ilişkide bulunmamaktır.
      Ramazan ayı bazı yıllarda 29, bazı yıllarda 30 gün olur. Ramazan ayı 29 gün olduğu zaman oruç yine tamdır. Çünkü farz olan, ayın tamamını oruç tutmaktır. Nitekim, Peygamber Efendimiz dokuz ramazan oruç tutmuştur. Bu ramazanlardan 4 ü 29 gün, 5i de 30 gün olmuştur.
     Ramazan ayı müslümanlar için kutsal ve çok mübarek bir aydır. islam güneşi bu ayda doğmuş, dünyayı aydınlatan Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim bu ayda inmeye başlamıştır.Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi bu ayın içerisindedir. İçimizi kötü düşüncelerden, dışımızı çirkin davranışlardan temizleyen oruç bu ayda tutulmaktadır.
      Yüce Allah şöyle buyuruyor : '' Ey iman edenler! Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı. Ola ki, korunup sakınırsınız.''

İslamı Evrensel Yapan Özellikler

İslam dinini evrensel yapan birçok özellikler vardır. Bunlardan bazıları şunlardır :
       1. İslam bütün insanlığa gönderilen son dindir :
İslam bütün insanlığa gönderilen ve kıyamete kadar devam edecek olan son ilahi dindir. Nitekim peygamberimiz, İslam dinini dünya milletlerine tebliğ etmek maksadıyla o dönemdeki ülkelerin devlet başkanlarına mektuplar göndererek, onları islam dinini kabul etmeye çağırmıştır.
       2. İslam akıl ve ilim dinidir :
İslam dini akla büyük önem vermiş, mükellef olmak için akıllı olmayı şart koşmuştur. Bilgiye de büyük değer veren dinimiz, daima okumayı ve öğrenmeyi emretmiş, bilgi öğrenmenin her müslümana farz olduğunu bildirmiştir.
       3. İslam hem dünya hem de ahiret dinidir :
İslam dininin amacı, insanın hem dünya hayatında, hem de sonsuz olan ahiret hayatında mutlu olmasıdır. Dinimiz dünya durdukça insanların her çağda mutlu olmasını ve yükselmesini sağlayan, hem fertlerin hem de toplumun ihtiyaçlarına cevap veren prensipler koymuş, dünya ve ahirette mutlu olmanın yollarını göstermiştir.
      Bu konuda islamın getirdiği prensiplerin özeti şudur :
Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için çalış, hemen ölecekmiş gibi de ahiret için çalış...
       4. İslam kolaylık dinidir. :
İslam dininde güçlük yoktur, kolaylık vardır. Dinimizin emirleri bizi olgunlaştırmak ve daha yüksek bir hayata hazırlamak içindir. İbadetlerin yapılmasında gücümüz dikkate alınarak dinimiz birçok kolaylıklar göstermiştir :
       Mesela; yolcular 4 rekatli farz namazları 2 rekat kılar, namazı ayakta kılamayan oturarak kılabilir. Ramazanda oruç tutmaya gücü yetmeyen hastalar iyileşince tutar. iyileşme ümidi olmayan hastalarla, oruç tutamayacak durumda olan yaşlılar ise tutamadıkları oruç yerine fidye verirler. insanın gücü ve ihtiyaçları dikkate alınarak zorunlu hallerde dinimizin getirdiği daha pek çok kolaylıklar vardır. bu sebeple islamın hükümleri her zaman her yerde uygulanabilir özelliklere sahiptir.
       5. İslamda aşırılık yoktur :
İslamın hükümleri akla ve insanın yaradılışına (fıtratına) en uygun hükümlerdir. Bizim görevimiz ise bunlara uymaktır.
       Yapılması emredildiği halde, din adına aşırı giderek kendine eziyet etmek, helal olan dünya nimetlerinden uzaklaşıp sıkıntılı bir hayat sürmek islam dininde yoktur.
       6. İslam barış ve sevgi dinidir :
islamın bir gayesi de; insan sevgisini, insan haklarına saygıyı, kalplere yerleştirerek, toplumda devamlı bir huzur ve barış sağlamaktır. Dinimiz bu amaçla birçok kurallar koymuş, birbirimizi sevmeyi, başkalarının hakkına saygılı olmayı, gerçek mü'min olmanın şartı saymıştır.