Bu Blogda Ara

12 Temmuz 2011 Salı

Ağlayan Çocuğu Susturmak İçin Okunacak Dua

Ağlayan çocuğu susturmak için 5 defa Mutaffifin Suresi okunursa Biiznillah çocuğunuz susar rahata kavuşur.
1. veylun lilmutaffifiyne.
2. elleziyne izektalu 'alennasi yestevfune.
3. ve iza kaluhum ev vezenuhum yuhsirune.
4. ela yezunnu ulaike ennehum meb'usune.
5. liyevmin 'azıymin.
6. yevme yekumunnasu lirabbil'alemiyne.
7. kella inne kitabelfuccari lefiy sicciynin.
8. ve ma edrake ma sicciynun.
9. kitabun merkumun.
10. veylun yevmeizin lilmukezzibiyne.
11. elleziyne yukezzibune biyevmiddiyni.
12. ve ma yukezzibu bihi illa kullu mu'tedin esiymin.
13. iza tutla aleyhi ayatuna kale esatıyrul'evveliyne.
14. kella bel rane 'ala kulubihim ma kanu yeksibune.
15. kella innehum 'an rabbihim yevmeizin lemahcubune.
16. summe innehum lesalulcahıymi.
17. summe yukalu hazelleziy kuntum bihi tukezzibune.
18. kella inne kitabel'ebrari lefiy 'ılliyyiyne.
19. ve ma edrake ma 'ılliyyune.
20. kitabun merkumun.
21. yeşheduhulmukarrebune.
22. innelebrare. lefiy na'ıymin.
23. 'alel'eraiki yenzurune.
24. ta'rifu fiy vucuhihim nadretenna'ıymi.
25. yuskavne min rahıykın mahtumin.
26. hıtamuhu miskun ve fiy zalike felyetena fesil mutena sifune.
27. ve mizacuhu min tesniymin.
28. aynen yeşrebu bihelmukarrebune.
29. innelleziyne ecremu kanu minelleziyne amenu yadhakune.
30. ve iza merru bihim yeteğamezune.
31. ve izenkalebu ila ehlihimunkalebu fekihiyne.
32. ve iza reevhum kalu inne haulai ledallune.
33. ve ma ursilu 'aleyhim hafizıyne.
34. felyevmelleziyne amenu minelkuffari yadhakune.
35. 'alel'eraiki yenzurune.
36. hel suvvibelkuffaru ma kanu yef'alune.

İslamda Mevlidin Yeri

Bediüzzaman, mevlidin okunması hakkında, mektubatta şöyle demektedir. Mevlid nebevi ile miraciyenin okunması gayet faydalı ve güzel bir adettir ve müstahsen iyi görülen bir adet-i islamiyedir. Belki hayatını içtimayei
islamiyetin (İslamın sosyal hayatının) gayet latif ve parlak ve tatlı bir medarı sohbetidir sohbete sebeptir. Belki hakaiki maniyenin ihtarı (hatırlatılması) için en hoş ve şirin bir derstir. Belki imanın envarını (nurlarını) ve muhabbetullah ve aşk-i Nebeviyi göstermeye ve tahrike en müheyyiç (heyecan uyandıran) ve müessir bir vasıtadır. "Cenab-ı Hak bu adeti ebede kadar devam ettirsin ve Süleyman Efendi gibi mevlid yazanlara Cenab-ı Hak rahmet eylesin, yerlerini Cennetü'l Firdevs yapsın, AMİN.

Nefsin Sevdiği Şeyler Nelerdir

1. Gıybet
2. Suizan
3. Haram
4. Alay
5. Yalan
6. Helal parayı harama harcamak
7. 5 vakit namazı kılmamak
8. Ehli sünnet alimlerinin bildirdiği gibi hareket etmek
9. Sürekli haklısın denmesi
10. Mal biriktirmek
11. Gününü günederek eğlenmek

İç Hastalıklarının İyileşmesi İçin Okunacak dua

Asr suresini 70 defa okuyun bir defada bir kabın içine yazarak üstüne su doldurup için. Allahın izniyle ne hastalığınız varsa hepsi iyileşir. Ben denedim çok iyi geldi. Arada bir tekrarlıyorum. Ölümden başka herşeye bir çare göndermiş yüce rabbimiz. Şükürler olsun...

Bismillahirrahmanirrahim
Vel asr İnnel insâne lefî husr İllellezîne âmenû Veamilus sâlihâti Vetevâ sav bilhakkı vetevâ sav bissabr.

Asr Suresinin Anlamı
Esirgeyen ve bagıslayan Allah'ın adıyla.
Asra yemin ederimki insan gerçekten ziyan içindedir. Ancak iman edip iyi ameller işleyenler,birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler müstesnadır.

Kul Hakkından Kurtulmak İçin Ne Yapmak Lazım

Üzerimizde kul hakkı mutlaka vardır. Bu haklardan kurtulabilmek hak sahibinin helal etmesiyle mümkündür. Fakat bir çok kişi hakkımı helal etmicem diye diretir. Bir de şöyle bir durum vardır, Tanışmadığımız yada hiç bir araya gelemeyeceğimiz (örneğin tv dünyasından sanatçı, manken yada siyasilerden) kimseler hakkında gıybet etmiş olabiliriz. Bu insanlardan da helallik almamız çok zordur.
       Böyle durumlarda önce tevbe istiğfar okunur. Sonra da kur-an dan yasin, tebareke, mülk suresi yada hatim okuyun veya fakirlere sadaka verin ve sevabını üzerinizde hakkı olan kullara bağışlayın.
      Ahiret günü hesap çok çetindir. Şimdi haklarını helal etmeyenler varya onlar sizin bu haklardan kurtulmak için okudugunuz dualara ve verdiğiniz sadakalara ancak kıyamet günü itibar ederler ve sizdeki haklarından ancak bu şekilde vazgeçerler. Kıyamet gününün dehşeti çok ağırdır. Herkesin bir gram sevap diye birbirine yalvaracağı bir gündür. O gün gelip çatmadan sevaplarınızı çoğaltmaya bakınız.
      Allah-u Teâla yardımcımız olsun.