Bu Blogda Ara

7 Temmuz 2013 Pazar

Köpek Beslemek Caizmidir

Resul-i Ekrem ( s.a.v) şöyle buyuruyor: Av, tarla, bahçe, sürü köpekleri müstesna olmak üzere köpek besleyen kimsenin sevabından hergün bir miktar (kıyrat) eksilir. Köpek bulunan eve meleğin girmediğini bildiren hadislerde yukardaki hadise eklenince ortaya çıkan netice şudur: Korunma ve avlanma gibi bir ihtiyaç bulunmadan evlerde köpek beslemek men edilmiştir. Çünkü:
       a) Köpek besleyecek kadar imkânı olanların bakım ve harcamalarına yoksul ve kimsesiz insanlar daha layıktır.
       b) Tıbbın kesin açıklamalarına göre köpeklerden insanlara geçen birçok tehlikeli hastalık mevcuttur.
       c) Köpek yoldan gelip geçeni, misafiri ve birşey istemeye gelenleri korkutur ve rahatsız eder.
Bununla beraber zararı olmayan köpekler itlaf edilmez, her canlıya merhamet edilir, yardım edilir ve ecir alınır. Bir kuyunun başında susuzluktan ölmek üzere olan bir köpeğe su veren günahkarın ilahi affa mazhar olduğunu Resulullah haber vermiştir.

Fotoğraf (Resim) Çekmek Caizmidir

A. Mücessem olmayan resimleri yasaklar içine sokmayan alimlere göre fotoğraf çekmek (resim çekmek) caizdir. Ancak fotoğrafın konusu ve maksadı yine önemini muhafaza etmektedir. Çıplak veya açık kadın ve erkek fotoğrafları ile Hristiyan azizlerine ve benzerlerine ait fotoğraflar harama dahildir.

B. Haram olması için mücessem olmasını şart koşmayan alimlerden bir kısmı fotoğrafta ressamın yaptığı resimde mevcut vasıfları (illeti) bulamadıkları için bunu caiz görmüşlerdir. Eski hanefi Mısır müftülerinden Şeyh Muhammed Bahit, el-Cevabu'ş-Şâfi isimli risalesinde bu görüşü savunmuştur.
       Bu gurubun diğer uleması da kimlik, pasaport, tapu vb. yerlerde kullanılmak üzere fotoğraf çektirmenin bir ihtiyaç (zaruret) olduğunu göz önünde alarak bunu caiz görmüşlerdir. Çünkü hacet umumi olsun, hususi olsun zaruret menzilesine tabi olunur.
       İslamda ressamlık ve fotoğrafçılık mesleğinin hükmü de yukardaki açıklamalardan anlaşılacaktır. Konusu veya maksadı itibariyle caiz olanı yapmak caizdir, caiz olmayanı yapmak da caiz değildir.