Bu Blogda Ara

7 Temmuz 2013 Pazar

Fotoğraf (Resim) Çekmek Caizmidir

A. Mücessem olmayan resimleri yasaklar içine sokmayan alimlere göre fotoğraf çekmek (resim çekmek) caizdir. Ancak fotoğrafın konusu ve maksadı yine önemini muhafaza etmektedir. Çıplak veya açık kadın ve erkek fotoğrafları ile Hristiyan azizlerine ve benzerlerine ait fotoğraflar harama dahildir.

B. Haram olması için mücessem olmasını şart koşmayan alimlerden bir kısmı fotoğrafta ressamın yaptığı resimde mevcut vasıfları (illeti) bulamadıkları için bunu caiz görmüşlerdir. Eski hanefi Mısır müftülerinden Şeyh Muhammed Bahit, el-Cevabu'ş-Şâfi isimli risalesinde bu görüşü savunmuştur.
       Bu gurubun diğer uleması da kimlik, pasaport, tapu vb. yerlerde kullanılmak üzere fotoğraf çektirmenin bir ihtiyaç (zaruret) olduğunu göz önünde alarak bunu caiz görmüşlerdir. Çünkü hacet umumi olsun, hususi olsun zaruret menzilesine tabi olunur.
       İslamda ressamlık ve fotoğrafçılık mesleğinin hükmü de yukardaki açıklamalardan anlaşılacaktır. Konusu veya maksadı itibariyle caiz olanı yapmak caizdir, caiz olmayanı yapmak da caiz değildir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder