Bu Blogda Ara

15 Mayıs 2013 Çarşamba

Sevenlerin Kavuşması İçin Okunacak Dua

Sevenlerin ayrılmaması için, sevdiğine kavuşması için Nihat Hatipoğlu Hocamızın tavsiyesi : Rabbena La tüziğ gulûbena ba'de iz hedeytena ve heb lenamin ledünke rahmetinneke entel-vehhab. Rabbena inneke camiannasi li yevmil la reybe fihin ellahe la yuhlifül-miad.
Bu konuda değerli bir okuyucumuzdan gelen etkili bir duayı da sizlerle paylaşmak istiyoruz, kendisine gerçekten teşekkür ediyor sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz.

Şimdi sizlerle paylaşacağım bu duayı, ister sevdiğiniz niyetine, ister sizi üzen eşiniz yada kayınvalideniz yada sizi üzen herhangi biri niyetine yatsı namazından sonra Efendimize Salavat getirerek kalpten 7 kez okursanız tez zamanda isteğiniz gerçekleşir , o kişinin kalbine sıkıntı sokulur Allah ın izniyle size yaptıklarından pişmanlık duyar ve size karşı sempati duymaya başlar, büyük bir sevgiyle size yanaşır...
Sevdiğim kişiyi 40 yaşına kadar bekledim ve bu duayı okumaya başladıktan sonra çok geçmedi evlendik ve çoook mutluyuz, herkese tavsiye ediyorum. Bütün sevenlerin birleşmesi dileğiyle, Saygılar...
Dua Şöyle :
Allhumme ya mevdiü küllü şekva veya şahidü küllü necva veya alimü küllü hifyetin veya kaşifü küllü beliyyetin ya münci Musa ve Muhammed ve İbrahim-ül Halil salavatü-llahi ve selamühü ve daüfet kuvvetehü ve kallet hiletühü duael garikul melhuf elleti la yecidü li keşfi ma bihi illa ente ya errahmerahimin . Ekşif anna nezile bina min aduvvina ve adüvvike eşşeytan-irrecim. Ya Rabbel Alemin inneke ala küllü şey\’in kadir,ve egusai ,Ya Allah,Ya Allah,Allahümme ya Badiü la bidayete leke,ya daimü la nifade leke,Ya Hay,Ya Mühyil mevta ya kaimen ala küllü nefsin bima kesebet,ilahi ente Allah-ül azizül Cebbar. La ilahe İlla Ente ilahen vahiden. Es\’elüke bil kelimatil tamat el emnü vel afvü vel afiyete vel müafat el daimetü fiddini veddünya vel ahireti vel ehel,vel cesed vel mal ,vel veled,vel müslimine ecmain. Ya Rabbel Alemin,inneke ala küllü şey’in kadir. Verhamni birahmetike ya erhamürrahimin. Vekşif anni ma nezile bi min dıykün ve küllema eredtü. ve hallisni halasan cemilen ya Rabbül Alemin. Ve hassın zannüke vallahül muvaffak...

Regaib Kandilinde Nasıl İbadet Edilir

Andolsun size kendinizden öyle bir Peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir.
O, size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatlidir, merhametlidir. "
(Tevbe Suresi, 128)

Regaib Kandiliniz Mübarek Olsun

Allah (c.c) katında zamanların değerleri birbirine eşittir. Ancak öyle zamanlar vardır ki o zamanlarda öyle hadiseler olur ki, o vakte diğer zaman dilimlerinden daha üstün bir değer kazandırır.eceb-i şerîfin ilk Cuma gecesine isabet eden Regâib Gecesi'de bu müstesna zamanlardan biridir. Cuma geceleri böyle kıymetli vakitlerden biridir.

Regaib Gecesi gibi iki kıymetli gecede bir araya gelince, bu gece dahada bir kıymetli oluyor. Bu gece, yalvarış ve yakarışların Yüce Mevla'ya sunulduğu ve O'nun rahmetinden af istenildiği umut, huzur ve müjde gecesidir.

Allah Teala'nın kullarına lütfunun çokluğu, kereminin bolluğu ve pek çok günahkarı bağışlaması sebebiyle bu geceye Regaib Gecesi" adı verilmiştir.Bu gecenin bu değeri nereden kazandığı hususunda değişik rivayetler bulunmaktadır. Bunlardan biri; Hz.Amine validemizin böyle bir gecede Resulullah  (s.a.v)'e hamile olduğunu anladığıdır.

Sevgili Peygamberimiz (s.a.v) Regaib gecesinin içinde bulunduğu Recep ayında çok dua eder, namaz kılar, oruç  tutar, iyiliklerin her çeşidini yapar, sadaka vermeye özen gösterirdi.
Resulullah (s.a.v)'in Receb'in ilk perşembe gününü oruçla geçirdiği ve cuma gecesinde, bu kandil gecesine mahsus olmak üzere on iki rekât namaz kıldığı kabul edilir. Regâib gecelerinde dua etmek, tevbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi kutsal kabul etmek suretiyle çeşitli ibâdetlerle geçirmek, genel olarak alimler arasında kabul görmüştür.

İdrak ettiğimiz mübarek Regaib Kandili vesilesiyle, ruhumuzu karartan kötü duygu ve düşünceleri kalplerimizden atalım. İbadetin zevkinden bizi mahrum eden nefsin kötü arzularını frenleyelim. Gönül dünyamızı bulandıran haset, kin, düşmanlık gibi kötü duygulardan temizleyelim.

Bu geceyi nasıl karşılamak, nasıl ihya etmek gerekir?

    Bu gece, oruçlu olarak karşılanmalıdır.
    Bu gece, kazâsı olanın hiç değilse bir günlük kazâ namazı kılması, çok iyi olur.
    Kur'an-ı Kerim okunmalıdır.
    Bu gecenin ihyâsı, yatsı namazıyla sabah namazını camide cemaatle kılmakla olur. Bu, gecenin ihyâsıdır. Bütün günün ihyâsı bu... Yatsı namazı ile sabah namazını camide kılmak, o günün, o gecenin ihyâsı demektir. İnsan sabahlara kadar, akşamlara kadar ibadet etmiş gibi sevab kazanır.
    Bir başka ihyâ şekli zikir ..... "Lâ ilâe illallah",  "Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed", "Estağfirullah", "Sübhànallah", "Elhamdülillâh", "Allahu ekber", "Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm", "Allah" gibi sözler mübarek kelimelerdir, cümleciklerdir. Bunları zikretmek çok sevabdır..
    Bazı namazlar vardır,

        Peygamber  Efendimiz (s.a.v.) kılmıştır. Bunlardan birisi de Tesbih Namazı'dır.
        Regâib gecesi, akşamla yatsı arasında:  12 rek'at  "Hacet Namazı" kılınır.


Hacet Namazı

    2 rek'atte bir selâm verilerek kılınır.
    Fâtiha-i şerîfe'den sonra her rek'atte 3  Kadir Süresi  12 İhlâs-ı şerîf okunur.
    Namazdan sonra 7 Salât-ı Ümmiye okunup secdeye varılır.

Salât-ı Ümmiye:

"Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedinin-nebiyyil-ümmiyyi ve alâ âlihî ve sahbihî ve sellim"

    Secdede 70 defa: "Sübbûhun kuddûsün rabbünâ ve rabbül-melâiketi ver-rûh" okunur.
    Secdeden kalkıp 1 defa: "Rabbiğfir verham ve tecâvez ammâ ta'lem. İnneke entel-eazzül-ekrem" okunur.
    Tekrar secdeye varılıp yine 70 defa "Sübbûhun kuddûsün rabbünâ ve rabbül-melâiketi ver-rûh" okunur.
    Secdeden kalkıp duâ yapılır.
    Duâda Hz. Allâh'a c.c şu şekilde de ilticâ etmelidir: "Allâhümme bârik lenâ fi recebe ve şa'bâne ve bellığnâ ramazân"

Dikkat !

    Regaib Gecesi, üç aylar içinde kendisinden sonra gelecek olan Miraç, Berat ve Kadir Gecesininde bir müjdecisidir. Onun için bu müjdeciye kulak verip bu geceyi ve üç ayları iyi değerlendirilmelidir.
    Resulullah (sav) buyuruydular ki: "Beş gece vardır ki, onlarda yapılan dualar geri dönmez, kabul olunur: Receb'in ilk gecesi, Şâban yarısı gecesi, Cuma gecesi, Ramazan Bayramı gecesi, Kurban Bayramı gecesi."

12 Mayıs 2013 Pazar

İflas Edenin Okuyacağı Dua

Malı ziyan olan kişi gücünün yettiği kadar bu duayı okumaya devam ederse Cenab-ı Hak ona daha hayırlısını ve daha fazlasını verir. Bu duayı sık sık okuyun :
Asâ Rabbünâ en-yübdilena hayran minha innâ ilâ Rabbinâ râğibûn.


Düşmana Galip Gelmek ve Kötülüklerden Korunmak İçin Okunacak Dua

1- Eziyet etmesinden korktuğunuz kişinin yanına giderken devamlı olarak Ya Müzill denir ve bulunduğu yere girilmeden hemen öncesinde de :
Eûzu Bi'llahimine'ş şeytani'r racîm, Bismillahir Rahmani-r Rahîm.
Sümmün, bükmün, ümyün, fehüm lâ yerci'-un okunur.

2- Düşmana galip gelmek için, hergün 50 kere :
Yâ Hüve, yâ men Hüve, Ya men lâ Hüve illâ hüve
okunup, gönlünce dua edilir.

3-  Yine aynı maksatlarla okunacak çok etkili bir duamız da şöyle:
Bismil'lahi'r- Rahmani'r-Rahîm
Ya Allah, ya Allah, ya Allah, yâ Hannân, yâ Mennân, yâ Deyyân, yâ Gufrân, yâ Sultân, yâ Bürhân, yâ Müsteân, yâ Kerîm, yâ Hayyû, yâ Kayyûm, yâ Muğisü ve yâ Gıyase'l Müsteğisine eğisni. Yâ Mucibel Muztarrin hallisni yâ Mücirü ecirnî bi-lutfike ve keremike bi-câhi Seyyidine Muhammedin aleyhi's salat-ü ve's-selâm.

Diş Ağrısına Okunacak Çok Etkili Bir Dua

Ağrıyan Dişin Üzerine
Şehadet Parmağını Koyup...
Yasin Suresinin 82 ve 83. ayetleri Halis Bir Niyetle 7 defa okunursa
Biiznillah
Diş Ağrısı Kesilir...!

Sıkıntı ve Üzüntü Anında Okunacak Dua

Sıkıntı ve kederli zamanlarda okunacak dua :
      La ilahe illallahül aziymül haliym. La ilahe illallâhü rabbül arşıl aziym. La ilahe illallahü rabbüs semavati ve rabbül ardı ve rabbül arşıl keriym. Peygamber Efendimiz sıkıntılı zamanlarında bu duayı okurlardı.11 Mayıs 2013 Cumartesi

Siğil İçin Okunacak Dua

Halk arasında tavukgözü ve tavukgotü de denilen, elde ve ayakta çıkan siğilden kurtulmak için değerli bir okuyucumuzdan bir dua geldi. Kendisine çok teşekkür ediyor, sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz.
TC Gulnaz Keskin ''Em ebramu emran fe inna mübrimun'' dua bu güllü Yasin kitaplarinda var zaten bunu her okudugunda tukenmez kalemle ustunu ciziyorsun aklina geldikce oku ciz belli sayisi yok ben bu duayla kolumdaki dovmeyide cikarttim izi bile kalmadi.
 
Siğil İçin Kesin Çözüm

Peygamber Efendimiz (S.a.v) in Duası

Peygamberimiz (s.a.v) şöyle dua ederdi;
اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ دُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ ومِنْ نَفْسٍ
لَا تَشْبَعُ ومِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ
“Allah’ım! Saygı duymayan kalpten, kabul olmayan duadan,
doymayan nefisten ve fayda vermeyen ilimden sana sığınırım.

Kıssadan Hisse

Dünyaya Düşkün Olanlara Ders Olsun
Afrikada yürürken arkasından bir aslanın koştuğunu
görür.
Hızla kaçarken tam önünde bir kuyu görür ve hızla
kuyuya iner.
İpe sarılıp kuyuya inerken.. alt tarafta büyük bir yılan
görür.Yılan hızla buna doğru yükselirken .. Ne yapacağım der. Üstte aslan altta yılan. O sırada iki
tane fare biri beyaz diğeri siyah ipi kemirmeye başlar.
Her yerden başı belada iken bir anda bir yüzünde
ıslak bir şey hisseder. Bir arı bir damla bal yüzüne
bırakır ve balın tadı damağında iken....
UYANIR. OH BE RÜYA İMİŞ .. der. Bir seyyide anlatır. Rüyamın yorumu ne diye?
Anlamadın mı der gülerek?
Peşinden koşan aslan ölüm meleğidir.
İçinde yılan bulunan kuyu senin mezarındır.
Sarıldığın ip senin hayatındır.
Beyaz ve siyah fare gece ile gündüzdür ömrünü kemirirler.
Peki ya o bal nedir dersen ?
Dünyanın geçici lezzetidir, ölümün arkasında bir
hesap olduğunu sana unutturur.

6 Mayıs 2013 Pazartesi

Türkçe Dua Etme

Ya Rabbi !
Mal verdiğinde saadet de ver,
Kuvvet verdiğinde akıl da ver,
Güzellik verdiğinde İffet de ver...!

2 Mayıs 2013 Perşembe

Mevlanadan Acil Durum Numaraları

Acil durum numaraları...

Üzüldüysen (Bakara 25)
Günah işlediysen (Zümer 53)
Biraz huzur arıyorsan (Maide 16)
Bir dosta ihtiyaç duyduğunda (Bakara 257)
Seni sakinleştirecek bir sevgi arıyorsan (Rum 21)
Depresyondaysan (Rad 28.)
Sen bir kaybedensen (Yusuf 87)
Hayatın zorlukları seni yorduysa (İnşirah 5)
İnsanlar fazla üstüne geliyorsa (Furkan 63)
Korkularından kurtulmak için (Bakara 62)
Affedildiğini duymak için (Ali İmran 135)