Bu Blogda Ara

13 Kasım 2012 Salı

Karınca Duası Okunuşu, Türkçesi, ArapçasıBismillahirrahmanirrahiym
“Allahümme ya rabbi ve cebraîle ve mikâile ve israfile ve Azraile ve ibrahime ve ismaile ve ishâka ve ya’kube ve münzile’l-berakati ve münzilet-Tevrati ve’z-Zeburi ve’l-İncili ve’l-Furkâni ve la havle ve lâ kuvvete illa billahi’l aliyyi’l-aziym.La ilahe illallahü’l- Melikü’l-Hakku’l-Mübîn.Muhammedün resulullahi sadiku’l vadi’l-Emin ya rabbi ya rabbi ya hayyu ya kayyumu ya zü’l-celâl-i ve’l-ikram. Es’elûke ya rabbe’l-Arşi’l-Aziym.En yerzukaniy rızkan helalen tayyiben birahmetike ya erhamer rahimiyn.
Yemliyha, Mernuş, Debernuş, Misliyna, Mekseliyna,
Şazenuş, Kefeştatıyyuş, Kıtmir”


Bu duayı okuyanın evine, işyerine karınca gibi bereket yağar. Karınca duasını yazıp işyerine asarsanız, çok müşteri gelir ve satılmayan bir malın üzerine okursanız, tez zamanda satılır.