Bu Blogda Ara

30 Haziran 2011 Perşembe

Ellidört Farz

1- Allah-u tealayı bir bilip daima anmak,
2- Helalinden giyinmek,
3- Abdest almak,
4- Beş vakit namaz kılmak
5- Cünüplükten yıkanmak
6- Rızk için Allaha güvenmek,
7- Helalinden yemek ve içmek,
8- Kanaat etmek,
9- Allaha güvenmek,
10- Cenab-ı hakkın hükmüne razı olmak,
11- Nimete karşı şükretmek,
12- Belaya karşı sabretmek,
13- Günahlara karşı tövbe etmek,
14- İhlas üzere ibadet etmek,
15- Şeytanı düşman bilmek,
16- Her şeyde kur'anı düstur edinmek,
17- Ölüme hazırlanmak,
18- Her işi Allah için yapmak,
19- İyilik ile emir, kötülükten men etmek,
20- Gıybet etmemek,
21- Anneye babaya iyilik etmek,
22- Akrabaları ziyaret etmek,
23- Emanete hıyanet etmemek,
24- Şeriat çerçevesi içinde olmayan şakayı terk etmek,
25- Allah ve resulüne itaat etmek,
26- Günahtan sakınıp ibadet etmek,
27- Allah tealadan korkmak,
28- Kâinata ibret nazarıyle bakmak,
29- Düşünmek ve tedbirli olmak,
30- Dili kötü sözlerden korumak,
31-Kötü işlerden sakınmak,
32-Kimseyle alay etmemek,
33- Her durumda dosdoğru olmak,
34- Dünyaya meyli terk etmek,
35- Büyü yapmamak,
36- Terazi ve tartılarda hıyanet etmemek,
37- Hakk-ın gazabından emin olmamak,
38- Bir günlük nafakası olmayana sadaka vermek,
39- Hakkın rahmetinden umut kesmemek,
40- Nefsi emmareye tabi olmamak,
41- Haktan gelenin devlet olduguna şükretmek,
42- Helalinden yetecek kadar rızk taleb etmek,
43- Zekat vermek,
44- Aybaşı halinde bulunan ehline yaklaşmamak,
45- Bütün masiyetlerden kalbi temiz tutmak,
46- Yetim malı yememek,
47- Kibirlenmemek,
48- Livatadan hazar etmek,
49- Beş vakit namazı devamlı kılmak,
50- Zulümle halkın malını yememek,
51- Allah'a şirk koşmamak,
52- Zinadan sakınmak,
53- Yalan yere yemin etmemek,
54- Verileni başa kakmamak.

Teyemmüm Nasıl Yapılır

Teyemmüm suyun olmadığı yerde yapılır farzları şunlardır:
1- Niyet, ne için teyemmüm ediyorsanız ona göre niyet etmek.
2- Elleri temiz topraga vurup yüzü silmek, ikinci defa vurup kolları dirseklerle beraber silmek.

Gusül Abdesti Nasıl Alınır

1- Ağıza üç defa su alıp, boğaza kadar çalkalamak.
2- Genize kadar bolca su çekip 3 defa burnu temizlemek.
3- Bütün vücudu, iğne ucu kadar kuru bir yer kalmayacak şekilde yıkayıp temizlemek
     Bunlar farz olanlar,
Sünnet olanlar da, yani peygamberimiz s.a.v. yaptığı gibi yapmak isterseniz;
Namaz abdesti alır gibi ağıza ve buruna 3 er defa alıp yıkayın,
 sonra yüzünüzü 3 defa su ile yıkayın
 Kolları dirseklere kadar
 Başınızın 4 te birini meshedin
 Kulaklarınızı 3 defa yıkayın ve omuzlarınıza 3 er defa su döküp daha sonrada bütün vücudunuzu yıkayıp çıkın.

Alışverişin Hesaplı Olması için Ne Okunur

Alış verişe veya ödemelerinizi yapmaya giderken, evden çıkmadan yada, çıktıktan sonra 7 defa ihlas okursanız, hem sıra beklemeden işleriniz hallolur, hemde çarşıdaki hesabınız evdekine uyar.
      Birde Evden çıkmadan önce bir fatiha 3 ihlas okuyup, peygamber efendimizin ruhuna gönderin ve onun gül yüzünün hatırı ve hürmeti için ne isticekseniz isteyin Allahtan. Şüphesiz ki, Allah-u tealanın yanında peygamberimiz sallallahu aleyhi vesellemin hatırı çok büyüktür onun yüzü suyu hürmetine isteyeceğiniz şeyleri vermekte gecikmez Rabbimiz. Bişey aldınız memnun kalmadınız onu değiştirmek istiyorsunuz, fakat değiştirmekte güçlük çekiyorsunuz hemen bu dediğimi yapın eğer haklıysanız mutlaka, halledersiniz.
     Aldığınız ürünü değiştirmek istiyorsanız, ona zarar vermeden değiştirmeye götürün, zarar verdikten sonra götürürseniz, kul hakkı yemiş olursunuz ki bunun yükü de çok ağır olur.

İmanın Şartları

İmanın şartı 6 dır :
1- Allahın varlığına ve birliğine inanmak,
2- Meleklerine inanmak,
3- Kitaplarına inanmak,
4- Peygamberlerine inanmak,
5- Ahiret gününe yani, öldükten sonra dirilmeye inanmak,
6- Hayrın ve şerrin Allah'tan geldiğine inanmak.

Kunut Duaları

Allahümme inna nastaıynuke, ve nestafiruke ve nestehdiyke ve numinibuke ve netubu ileyke ve netevvekkelü aleyke venüsniy aleyke hayra küllahu neşkuruke ve nekfüruk ve nehlau ve netrüku men yefcüruke.

İYYA KENABÜDÜ

Allahümme iyyakenabüdü ve leke nüsalli ve nescüdü ve ileyke nes'a ve nahfidü, narcü rahmetike ve nahşa azabeke, inne azabeke bil küffari mülhik.

İstihare Duası

Rüyada ahireti görmek isteyen  taze bir abdest alır, yatsıdan sonra 2 rekat namaz kılar ve şöyle dua eder:

 İstihare duası Okunuşu Arapça ve Türkçe

İnsan kendi hayatı hakkında bir şeyin hayırlı olup olmadığına bir işaret için yatacağı vakit, iki rekât istihare namazı kılar.
Bu namazın ilk rekatında Fâtiha'dan sonra Kâfirûn, ikinci rekatında Fâtiha'dan sonra İhlâs Sûresini okur.
Namazın sonunda istihâre duâsını okuduktan sonra abdestli olarak kıbleye yönelip yatar.

Rüyada beyaz, yeşil görülmesi, o işin hayırlı olduğuna, siyah-kırmızı görülmesi şerre delalet eder.

Arapça okunuşu:

Allahümme innî estehîruke bi'ilmike ve estekdiruke bikudretike ve es'elüke min fazlikel'azîmi feinneke takdiru velâ ekdiru ve ta'lemü velâ a'lemu ve ente allâmü'l ğuyub. Allahümme in künte ta'lemü enne hâzelemra hayrun lî fîdînî ve meâşî ve âkibetî emrî ev kale a'cili emrî ve âcilihî fakdirhu lî ve yessirhulî sümme bâriklîfîhî ev in künte ta'lemü enne hâzelemra şerrun lî fî dînî meâşî ve âkıbeti emrî ve kale a'cili emrî ve a'cilihî fasrifhu annî vasrifnî anhü fakdurlil hayra haysu kâne sümme erzınî bihî (ve yüsemmî hâcetehû)

Manası:"Allah'ım! Senin ilminden hayır isterim, Senin büyük ihsanından dilerim. Sen kadirsin ben değilim, Sen bilirsin ben bilmem, gizlileri çok bilirsin. Ya Râbbi, bu iş dinime, yaşayışıma hayırlı ise onu yapmama kuvvet ver, onu kolaylaştır. Onu bana mübarek kıl. Eğer bu iş dinime, dünyama, işlerimin sonuna yaramaz ise onu benden, beni ondan çevir. Vereceksen hayırlısını ver, onunla beni razı kıl."

Sonra dilediği şeyi zikreder.


        Ya Rabbi, bana ahireti göster, ölülerimi benimle konuştur. Kabir aleminde kendi halim nasıldır ve benim müslümanlığımın derecesi nedir? Bana göster Allahım! der. Sağ omuzu üzerine yatarsa, rüyasında herşeyi görür.
        Cenab-ı Hakk böyle dua edenlerin dualarını boşa çıkarmaz, ahiret alemini gösterir. Buna istihare denir. İstihare demek herşeyin hayırlısını Allahtan sormak ve istemektir. Bu ise, kuvvetli bir sünnettir. Yanlış doğru, her söze itibar etmemeli, bu tür dualarla manevi hayatımızı güzelce düzenlemeliyiz.
         İstihare günlük hayattaki işlerimiz için de yapılabilir. Örneğin: herhangi bir iş yapacağımız zaman onun hakkımızda hayırlı olup olmadığını, evleneceğimiz zaman o kişinin bizim için hayırlı olup olmadığını, yatırım yapacağımız zaman vb.hakkımızda hayırlı mı değil mi? bunları öğrenmek için yine cenab-ı haktan bu şekilde yardım isteriz.
        Baştaki yazdığımız duayı okuyup niyetimizi tutarız hakkımızda hayırlı ise, yeşil-beyaz; hayırsız ise kırmızı siyah göreyim deriz ve sağ kol üzerine yatarız. Sabah kalktığımızda rüyamıza göre hareket ederiz. Rabbimiz bizim için en hayırlısını bilendir.
      Yatarken iki rekat namaz kılıp niyet tutarak yatmaktır. Sabah uyandığımızda ilk aklımıza gelen fikir, rabbimizin bizim aklımıza soktugu fikirdir (hakkımızda hayırlı olan) onu yapmalıyız.

Berat Gecesi Duası

      Allahümme! in künte ketebte ismi şakıyyen fidivanil eşkıya-i femhûhu vektübni fidivani süadai fesbüthü fe inneke kulte fi kitabikel kerim. Yemhullahü mâ yaşa-ü ve yüsbit ve indehu ümmül kitab.
       Fazileti :
       Berat gecesinde bu duayı okumaya devam edenler, inşallah cennet ehlinden olurlar.

Nikâh Duası

    İki erkek veya iki daın ile bir erkek şahit huzurunda damad olacak şahsa :
Allah'ın emri, Hz. Muhammedin sünnetine uygun bir şekilde Ayşeyi zevceliğe kabul ettin mi?
    Damad : Kabul ettim.
Ayşe hanım yukarda belirttiğim şekilde Ahmet efendiyi kocalığa kabul ettinmi?
    Kabul ettim.
    Nikahı kıyan : biz de nikah akdini yaptık der ve şu duayı okur:
    Ya rabbi! Bu kıymış olduğumuz nikahı yüce dergâhında kabullerin en güzeli ile kabul eyle. Dünya evine giren bu evlileri,iki cihanda mesud eyle Yarabbi. Evladlarını dini, vatanı, milleti ve kendileri için hayırlı eyle Yarabbi. Burada bulunan kardeşlerimizi de iki cihanda aziz ve bahtiyar eyle yarabbi! Dualarımızı kabul eyle yarabbi! El-Fatiha...

Kıyamet Gününün Dehşeti

 Muaz b. Cebel (r.a) dan:
        Resulullah Sallallahu Aleyhi Veselleme Cenab-ı Hakkın Nebe suresindeki ''Sur üfürüldüğü gün, fevc fevc gelirsiniz'' ayetini sundum. Mübarek gözleri yaşardı ve '' Ey Muaz bana büyük bir şey sordun'' sonra şöyle devam etti: Ey muaz, kıyamet günü ümmetimden şu on sınıf, diğer mü'minlerden temhyiz edilmiş halde haşredilecektir.
        Bazıları hınzır şeklinde haşredilecektir. Bunlar haram yiyenlerdir.
        Bazıları maymun şeklinde dirileceklerdir ki, bunlar laf taşıyanlardır.
        Bazıları da yüzüstü haşredileceklerdir ki, bunlarda riba ehlidir.
        Bazıları kör olarak dirileceklerdir, bunlar da Allahın hükümlerine aldırmayanlardır.
        Bazıları da deliler gibi dilsiz ve sağır olarak dirileceklerdir ki, bunlar da kendi amellerini beğenenlerdir.
        Bazıları dillerini ağızlarında sakız gibi çiğneyeceklerdir ve ağızlarından irin akacaktır, bunlar da söyledik-          leri ile amel etmeyen alimler ve hikayecilerdir.
        Bazıları da elleri ve ayakları bağlı olarak dirileceklerdir ki bunlarda komşularına eza edenlerdir.
        Bazıları ateş direklerine asılmış halde dirileceklerdir, bunlarda şehvetlerine uyup mallarından zekatlarını
        vermeyenlerdir.
       Dokuzuncu sınıf, katran elbiseleri içinde yüzeceklerdir ki bunlar da böbürlenenlerdir.
       Onuncu sınıf ise tenleri leşten daha fena kokacaktır, bunlar da zina yapanlardır buyurdu.

Asır suresinin fazileti

Asır suresi 70 defa okunur, 1 defada tabağa yazılıp su ile doldurulur ve bu su içilirse bütün iç hastalıklarından kurtulur. 
Vel asr. İnnel insane le fi husr. İllellezıne amenu ve amilus salihati ve tevasav bil hakkı ve tevasav bis sabr.

Asr Suresi Türkçe Meali
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
Andolsun zamana ki, insan gerçekten ziyan içindedir. Ancak, iman edip de sâlih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka (Onlar ziyanda değillerdir).Enfal suresinin fazileti

Bu mübarek sure zindandan, iftira ve musibetten kurtulmak için 7 defa okunur.

Zalimlere karşı okunacak dua

Zalimden intikam almak için Hûd suresi 3 defa okunursa, en kısa zamanda intikam alırsınız.

Düşmana Karşı Ne Yapılır

Yunus suresini yazarak üzerinde taşıyan kişinin düşmanı hezimete uğrar.
        Bir de bir avuç toprağı alıp bir peçetenin içine koyun. O toprağın üzerine mücadele suresini okuyup düşmanınızın bulunduğu yere doğru hızla serperseniz düşmanınız etkisiz hale gelir.
        Düşmanınız varsa ona hergün 75 defa ''ya Müntekim ya Allah'' okuyun bitince de ya zül celali vel ikram deyin ve şöyle dua edin;
        Allahım ya müntekim ismi şerifinle falan kişiyi tez zamanda hakettiği cezaya kavuştur yarabbim. Bana ve aileme zarar veremez hale getir onu Allahım diyerek duanızı tamamlayınız.
        Bu şekilde dua ettiğiniz zaman Allah-u Teala duanızı kabul buyurur inşallah. Çok çabuk tesir eden bir duadır, siz yeter ki tüm kalbinizle inanarak okuyun.

Besmelenin Sırları

1- Her muradın olması için Besmele-i şerife 7 gün boyunca 786 şar defa okunur.
2- Her çeşit afattan, hırsızdan, yangından ve âni ölümden korunmak için yatarken 21 defa okunur.
3- Düşman ve zalim kimseden korunmak için yüzüne karşı 51 defa okunur.
4- İnsanın ummadığı yerlerden rızka nail olması için güneş doğarken güneşe karşı 600 besmele ve 600 defa da salavat-ı şerife okunur.
5- Başkasının sevgisini kazanmak için bardaktaki suya 786 defa okunur ve içilir, 7 sabah tekrar edilir.
6- Vesveseden kurtulmak için bardaktaki suya okunur ve içilir. 7 sabah tekrar edilir.
7- Kalp gözünün açılması için sabah namazınan sonra 2500 defa okunur.
8- Hastalıktan korunmak için 190 defa yazılarak üzerinizde taşıyın.
9- Balık tutarken kurşuna yazılır oltaya takılırsa çok avlanılır.
10- Bir kâğıda 35 defa yazılarak eve asılırsa, her türlü şerden korunulur.
11- Muharrem ayının 1. günü 130 defa yazılarak üzerinizde taşırsanız hayat boyu kötülüklerden korunursunuz.
12-Besmele 70 defa ölünün üzerine okunursa kabir azabı hafifler, Münker ve Nekir in sorularında zorluk çekmez.
13-81 defa yazılıp uykusunda korkan çocuğun boynuna asılırsa korkusu kalmaz.
14-Tarlanın verimini ve bereketini arttırmak için bir kağıda 101 Besmele yazılır ve tarlaya gömülürse hem bereketr hasıl olur, hemde afetlerden korunur. Yetişme devresi zarara ve afete uğramadan tamamlanır. Meyvesi, sebzesi güzel ve bol olur.
15-Besmeleyi 12000 defa okuyup, her 1000 de 2 rekat namaz kılıp ihtiyacını dilerse, isteği yerine gelir, ihtiyacı karşılanır.

İslâm Dîni

İslam, kelime olarak slm kökünden gelmektedir.Anlamı barış ve esenlik demektir. Yüce dinimiz islâm, barış dinidir. Kelimenin anlamında selamette olmak, teslim olmak anlamları da bulunmaktadır. Peygamberimizin bize bildirdiği Kur'anı anlamak ve yaşamında gösterdiği uygulamaları yaşamak zaten hem kendiyle hem de insanlıkla barış içerisinde, esenlik içerisinde olmak anlamına gelir. İslam dini huzur dinidir. Mü'minler cennette ''selam aleyküm sözü ile karşılanacaklardır. Allah'ın güzel isimlerinden biri de ''es-selam''dır. Cennete de daru's-selam/barış yurdu denir.

29 Haziran 2011 Çarşamba

Esmâ-ül Hüsna

       Hüva-llahüllezi lailahe illa hû, er-Rahman, er-Rahim el-Melik, el-Kuddüs, es-Selâm, el mümin, el-Muheymin, el-Aziz, el-Cebbar, el-Mütekebbir,, el-Halik, el-Bâri, el-Musavvir, el-Gaffar, el-Kahhar, el-Vehhâb,er-Rezzak, el-Fettah, el-Âlim, El-Kâbid, el-Bâsıt, El-Hafid, er-Rafi, el-Mûizz, el-Muzill, es-Semi, el-Basir, el-Hakem, el-Adil, el-Lâtif, el-Habir, el-Halim, el-Azim, el-Gafur, eş-Şekur, el-Aliyy, el-Kebir, el-Hâfız, el-Mukit, el-Hasib, el-Celil, el-Kerim, er-Rakib,el-Mucib, el-Vasi, el-Hakim, el-Vedûd, el-Mecid, el-Bâis, eş-Şehid, el-Hakk, el-Vekil, el-Kaviyy, el-Metin, el-Veliyy, el-Hamid, el-Muhsi, el-Mubdi, el-Muid, el-Muhyi, el-Mumit, el-Hayy, el-Kayyum, el-Vacid, el-Macid, el-Vahid, el-Ehad, es-Samed, el-Kaadir, el-Muktedir, el-Mukaddim, el-Muahhir, el-Evvel, el-Ahir, ez-Zahir, el-Bâtın,el-Vâli, el-Mûteali, el-Berr, et-Tevvab, el-Muntekim, el-Afuv, el-Raûf, Maliku'l mulki, Zül celali vel ikram, el-Câmi, el-Ğaniyy, el-Muğni, el-Mâni, ed-Darr, en-Nâfi, en-Nûr, el-Hâdi, el-Bedi, el-Bâki, el-Vâris, ar-Râşid, as-Sabûr, Celle Celalüh...


Esma-i Hüsnayı Okumanın Faziletleri :

Kur-ânı Kerimde en güzel isimler Allahındır. O halde Allah'a o isimlerle dua ediniz buyuruluyor.
       Buhari'nin Ebu Hureyreden rivayetine göre; Peygamber efendimiz de : Allah-u Tealanın 99 ismi vardır. Onları ezberleyenlerle tilavet eden kimseler cennete girer. Allah tektir, teki sever buyuruyor.

28 Haziran 2011 Salı

Kötü İnsanlara Karşı Okunacak Dua


Her gün 75 defa ya mûntekim Celle celalühü okuyun, bitince ya zül celali vel ikram deyin. Sonra da şöyle dua edin :
Allahım bana, anama, babama, kardeşlerime, çocuklarıma, eşime ve cümle mü'min kardeşlerime kötülüğü dokunmuş ve hâlâ kötülük etmeyi düşünen kimler varsa hepsini sana havale ettim.
        Sen onları en kısa zamanda hak ettikleri cezaya çarptır. Kötülük etmelerine fırsat verme ya Rabbim.
Ya mûntekim : Hak edene hak ettiğini veren anlamındadır. Allahın isimlerinden biridir.

27 Haziran 2011 Pazartesi

En Güzel Kandil Mesajları

Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, dualarınız kabul olsun, kandiliniz mübarek olsun.

GÜLÜN EN GÜZEL KOKANI, ÇİÇEĞİN EN GÜZEL AÇANI, YILDIZIN EN ÇOK PARLAYANI, HAYATIN EN GÜZEL ANI, ALLAHIN CENNET MEKANI SİZİN OLSUN KANDİLİNİZ MÜBAREK OLSUN.


BIR KANDIL GULU SAVUR SEVDIKLERINE, SIZE ONLARDAN GULUCUKLER GETIRSIN OYLE ICTEN OYLE SAMIMI OL KI GOZ YASLARINI BILE TEBESSUME CEVIRSIN. KANDILIN MUBAREK OLSUN...


Gökten iki melek insin,biri sana dua etsin diğeri âmin desin.Dileğim ALLAH'tan ne muradın varsa versin Rabbim dualarınızı kabul etsin.Kandiliniz mübarek olsun. 

RABBİMİZ ELLERİMİZİ KURANSIZ, KALPLERİMİZİ İMANSIZ KULAĞIMIZI EZANSIZ GÖNLÜMÜZÜ NURSUZ BIRAKMASIN. DUALLARINIZ KABUL, KANDİLİNİZ MÜBAREK OLSUN.
Ayakları şişinceye kadar namaz kılan peyqamberin,qözleri şişene kadar uyuyan ümmetiyiz..! Ölüm bizi uyandırmadan uyanmak dileğiyle...Kandiliniz mübarek olsun...


Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiride an bu gece. Kandiliniz kutlu olsun.

Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun..

Bin damla serpilsin yüreğine, bin tatlı mutluluk dolsun günlerine, binbir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü duaların kabul olsun, kandilin mübarek olsun...

Talihiniz gözleriniz kadar berrak, kaderiniz bakışınız kadar güzel, umudunuz yarın kadar yakın, yarınınız aşkınız kadar mutlu, aşkınız Miraç kadar mukaddes, dualarınız istediğiniz gibi makbul olsun.

Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Kandiliniz mübarek olsun..

Bugün ellerini semaya gönlünü Mevla'ya aç, bugün günahlardan olabildiğince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç. Çünkü bugün Miraç kandili, kandilin mübarek olsun.

Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz Nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun. Kandiliniz mübarek olsun.
Gül bahçesine girenler gül olmasa da gül kokarlar, kainatın en güzel gülünün kokusu üzerinizde olsun bu gece. Kandiliniz mübarek olsun.

Ellerin semaya, dillerin duaya, gönüllerin mevlaya yöneldiği bu mübarek geceni kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim.

Gün vardır, bin yıldan uzun gelir bize, bir yıl vardır bir günden kısa gelir bize. Bire bin yazılan bu gecede dua edelim Rabbimiz'e. Hayırlı kandiller..

Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta, melekler baş ucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, kandilin mübarek olsun.

Semanın kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak sağanak yağdığı böyle bir gecede düşen damlaların seni sırılsıklam etmesi dileğiyle kandilin mübarek olsun.

Bir gülücük fırlat gökyüzüne, varsa tüm gözyaşların umut olsun,öyle mutlu gözlerle bakki yeryüzüne,herşey kalbin gibi güzel olsun.Kandilin mübarek olsun.Sevgilerle...


Gül bahçesine girenler gül olmasalarda gül kokarlar. Kâinatın en güzel gülünün kokusu üzerinize olsun,kandiliniz mübarek olsun.
Hak : değişmeyen idealiniz,
İslam : şaşmayan yolunuz,
İman : sönmeyen nurunuz,
Kur-ân : rehberiniz,
Cennet : son durağınız olsun. Kandiliniz mübarek olsun...

Peygamberimizin Miraca Çıkışı

MİRAÇ KANDİLİNİZ MÜBAREK OLSUN!
        Miraçtan önce müslümanlar kafirlerden akla hayale gelmeyen zulümler görüyorlardı. Bu zulümler esnasında peygamber efendimiz, çok mert olan bir akrabasına sığınır. Bu arada ev sahibi kadın elinde tüfekle dışarda nöbet tutup peygamberimizi korumaktadır. O nöbet tutarken peygamber efendimiz abdest alıp namaz kılmaktadır. Namazını kıldıktan sonra oracıkta bulunan ince bir hasırın üzerinde yorgun düştüğü için uyuyakalmıştır. Peygamberimiz uyurken Cebrail a.s yanına gelir. Peygamberimiz öyle güzel uyuyordur ki, Cebrail a.s onu uyandırmaya kıyamaz. Mübarek ayağının altından öper ve peygamberimiz uyanır. Hemen irkilir ve şöyle düşünür acaba bir hata mı yaptım rabbime karşı diye düşünür cebraili görünce. Cebrail a.s da hayır Ya Muhammed sen yaradılmışların en güzeli ve en üstünüsün sen hata yapmazsın der ve Yüce Allahtan emir alıp geldiğini söyler.
        Sana 7 kat gökleri, cenneti, cehennemi göstermem için beni görevlendirdi der ve başlar miraç yolculuğu...O gün receb ayının 27. gecesidir.
Peygamberimiz cebraille birlikte göğün 7 katını, cenneti, cehennemi ve herşeyi görmüştür. Bu yolculuk sadece birkaç saat sürmüştür. Ertesi sabah peygamberimiz, belki imana gelirler diye kafirlere bu yaşadığı olayı tümüyle anlatır.
       Muhammed sihirbazdır, büyücüdür derler ve inanmazlar anlattıklarına. Bu arada peygamberimizin miraca gerçekten çıkıp çıkmadığını ortaya çıkarmak için, daha doğrusu yalan söylüyorsa açığa çıksın diye kabenin kaç penceresi var falan diye şaşırtmalı sorular sormuşlar. Peygamberimizde öyle şeylere dikkat etmediği için cevap veremeyebilirdi fakat o anda allahu tealanın yardımıyla kabenin resmi gözünün önüne gelir ve  o anda saymaya başlar, sorulan sorulara cevap verir ama yine de inanmazlar. Peygamberimiz de bana inanmıyorsanız, gidin ebu bekire sorun der.
        Hemen Hz. Ebu Bekire sormaya giderler. Ebu Bekir de Muhammed söylüyorsa doğrudur, onun sözlerine inanın der. Kafirler buna rağmen yine inanmazlar. Bu arada peygamberimizin miracına ilk inanan Hz. Ebu Bekir olduğu için, Peygamberimiz Ebu Bekire Sıddık ünvanını verir. Sıddık güvenilir anlamına gelmektedir.

Günahlardan Arınma Duası

Estağfirullah estağfirullah estağfirullah.
        El âzim el kerîm ellezi la ilahe illa hüvel hayyul kayyum ve etübü ileyhi tövbete abdin zalimiyn. Li nefsihi lâ yemlikû, linefsihi mevten vela hayaten vela nüşûra. ve es'elühüt tevbete vel mağfirete vel hidayete lena innehu hüvet tevvabür rahîym..!
       Yâ rabbi, yâ rabbi, yâ rabbi !
       Eğer benim elimden, ayağımdan, gözümden, kulağımdan, dlimiden ve bütün âzâlarımdan günah, isyan, hata, şirk ve mâlayâni sadr oldu ise, ben onların cümlesine tövbe ettim, pişman oldum. Bir daha yapmamaya azmü cazmü kasd eyledim. Peygamberlerin evveli Adem safiyyullah ve âhîri bizim peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi vesellem efendimizdir. Ben onların cümlesine inandım, imân ettim, dilimle ikrar kalbimle tasdik ettim.
       Âmentü billah ve bima cae min indillah. Âmentü bi resulûllah. ve bima cae min indi resulûllah! Amentü billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve resulihi vel- yevmil ahiri ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi min allah-u teâlâ vel basü badel mevti. Hakkun eşhedü enlâ ilâhe illallah ve eşhedü enne muhammeden abduhü ve resulih!
       Bütün geçmişlerimizin afvı için tekrar eşhedü enla ilahe illallah ve eşhedü enne muhammeden abduhu ve resulih.
       Vatan ve milletimizin selâmeti istiğfarın kabulü için tekrar eşhedü enlâ ilahe illallah ve eşhedü enne muhammeden abduhu ve resulih.
       Yaradanın bizi affetmesi tövbemizi kabul buyurması için el fatiha...
Elhamdülillahi rabbil âlemin er rahmanirrahim maliki yevmiddin iyyake nabüdü ve iyya kenestain.İhdine sıratel müstakıym. Sıratellezine en amte aleyhim ğayril mağdubi aleyhim veleddâlin. Âmin.

Davadan Haklı Çıkma Duası

1. Haklı davalarınızdan haklı çıkmak ve hakkınızı kimseye kaptırmamak için okumalısınız. Tesiri çok fazladır.
     Hergün 117 defa Ya muiz celle celalühü okuyup bitince de Ya zül celali vel ikram derseniz, Daha sonra da şöyle dua ederseniz, Allahım beni anamı babamı kardeşlerimi, çocuklarımı ve cümle mü'min kardeşlerimi haklı davalarımızdan haklı çıkar Ya Rabbim. Hakkımızı zalimlere yedirme, Hak edene hak ettiğini ver allahım.
     Derseniz çok çabuk kabul olur.

2. Bir başka dua da şöyle :
İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Alla hümme ecirni fi musibeti vahluf li hayran minha...
Fazileti : Kul bir musibete uğradfığı vakit okursa cenab-ı hak o musibetin sevabını ve uğradığı zararın yerine daha hayırlısını ihsan eder..

sitede vardı 99 kez la ilahe illallah 99 kere allahuekber 99 kere elhamdulillah 99 kere subhanallah 99 kere ya fettah 99 kere ya adlü 99 kere ya hakem 99 kere ya vekil haklı olduğun bir dava için hergün okunur

Kaynak: http://www.estanbul.com/dava-kazanilmasi-ve-iftira-ile-ilgili-etkili-dua-esma-terkip-varmi-106927.html
 3. Tecrübe edilmiş bir başka dua da şöyle :
99 defa La ilahe illallah bitince la ilahe illallah muhammeden resulullah.
99 Allahu ekber
99 Elhamdülillah
99 Subhanallah- bitince ya zülcelali vel ikram
99 Ya Fettah- bitince ya zülcelali vel ikram
99 Ya Adlü - bitince ya zülcelali vel ikram
99 Ya Hakem- bitince ya zülcelali vel ikram
99 Ya Vekil- bitince ya zülcelali vel ikram
Dava sonuçlanıncaya kadar hergün okunur...

İnna lillah ve inna ileyhi raciun,Allahümme ecirni fi müsibeti vahluf li hayran minha.( Kul bir musibete uğradığı vakit okursa muhakkak Cenab-ı hakk o musibetin sevabını ve uğradığı zararın yerine daha hayırlısını ihsan eder.)

Kaynak: http://www.estanbul.com/dava-kazanilmasi-ve-iftira-ile-ilgili-etkili-dua-esma-terkip-varmi-106927.html
İnna lillah ve inna ileyhi raciun,Allahümme ecirni fi müsibeti vahluf li hayran minha.( Kul bir musibete uğradığı vakit okursa muhakkak Cenab-ı hakk o musibetin sevabını ve uğradığı zararın yerine daha hayırlısını ihsan eder.)

Kaynak: http://www.estanbul.com/dava-kazanilmasi-ve-iftira-ile-ilgili-etkili-dua-esma-terkip-varmi-106927.html
İnna lillah ve inna ileyhi raciun,Allahümme ecirni fi müsibeti vahluf li hayran minha.( Kul bir musibete uğradığı vakit okursa muhakkak Cenab-ı hakk o musibetin sevabını ve uğradığı zararın yerine daha hayırlısını ihsan eder.)

Kaynak: http://www.estanbul.com/dava-kazanilmasi-ve-iftira-ile-ilgili-etkili-dua-esma-terkip-varmi-106927.html

26 Haziran 2011 Pazar

Büyü Çözme Duası

 Evinizin musluğundan bir sürahiye 7 bardak su koyup bu duayı onun içine okuyun ve 7 gün boyunca 1 er bardak için. Tesirini dua biter bitmez görmeye başlarsınız. Bundan emin olun.


Ve bil hakkı enzelnâhü ve bil hakkı nezele. Ve mâ erselnâke illâ mübeşşiran ve neziyra ve kul cael hakku ve zehekal batılü innel batıle kane zehuka. Bel nagzifu bil hakkı alel batılü fe yedmeguhü fe iza hüve zahik. ve ma tenezzelet bihiş şeyatiynü ve ma yenbeğıy lehüm ve ma yestetıy'une innehüm anis sem'ı le ma'zulûn la yessem meune ilel melail a'lâ ve yugzafune min külli cânibin dühûran ve lehüm azâbün vasibün illâ men hatıfel hatfete fe etbeahû şihabün sâkıb fe men yestemiıl âne yecid lehu şihaben rasadâ ve men yezığ minhüm an emrinâ nüzikhü min azâbis seıyr.Yürselû aleyküma şüvazun min nârin ve nühasün fe la tentesirân fe ve rabbike le nahşürannehüm veşşeyatıyne sümme lenuh dırannehüm havle cehenneme cisiyyen lehüm min cehenneme mihadün ve min fevkıhim ğavaşin ve kezalike necziz zâlimiyn fe kübkibû fiyhâ hüm vel ğavune ve cünûdü ibliyse ecmeûn. Yatufûne beynehâ ve beyne hamiymin ân izil ağlalü fi a'nâkıhim ves selasilü yüshabûne fil hamiymi sümme fin nâri yüscerûn. Yüsabbü min fevkı rüûsihimül hamiymü yüsharü bihi mâ fi bütunihim vel cüludü  ve lehüm mekâmıu min hadiydin küllemâ eradû en yahrucû minhâ min gammin üiydû fiyha ve zûkû azabel harıyk. La yüfetteru anhüm vehüm fiyhi müblisûn. Küllemâ dehalet ümmetün leanet uhtehâ hatta izedderagu fiyhâ cemiy'an kalet uhrahüm li ulahüm rabbena haülai edallûna fe âtihim azâben dı'fen minen nâri kâle li küllin dı'fün ve lâkinlâ ta'lemun ve kâleşşeytânü lemmâ kudiyel emru innellâhe ve adeküm vadel hakkı ve veadtükûm fe ahleftükûm ve mâ kâne liye aleyküm min sûltanin illâ en deavtüküm festecebtüm li fe lâ telûmuni ve lûmû en füseküm mâ ene bi musrihıküm ve mâ entüm bi musrihıyye innî kefartü bimâ eşraktümûni min kablü innez zâlimiyne lehüm azâbün eliym ve nâdev yâ malikü li yakdı aleynâ rabbüke kâle inneküm mâkisûne lekad ci'nâküm bil hakkı velâkinne ekseraküm lil hakkı karihun ve kudiye beynehüm bil hakkı ve kîyl elhamdulillahi rabbil âlemiyn.
 Evinizin musluğundan bir sürahiye 7 bardak su koyup bu duayı onun içine okuyun ve 7 gün boyunca 1 er bardak için. Allahın izniyle büyü, sihir, cin hiç bişey kalmaz. Siz oturduğunuz yerden kalkmadan tesirini görmeye başlarsınız.
Bir kağıda başladığınız günden itibaren 7 günün isimlerini yazıp, her gün suyunuzu içip işaret koymayı unutmayın, acaba bugünkünü içmişmiydim diye düşünüp kalmayın.

Değerli bir üyemizden gelen bir başka 
BÜYÜ ÇÖZME YÖNTEMİ ! Kendisine teşekkür ediyor sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz..

Her büyüyü bozan dua!
Bu dua ile üzerinizde her ne büyü var ise bu büyü ile bozacaksinizdir. Her ne büyü var ise kalkacak ve bitecektir.

Arkadaslar bunu ilk defa duyan varsa muhakkak yapsin ben bunu kime yaptirdimsa çok dualar aldim bende denedim ve sasirdim kaldim yapildigi an yeniden dogmus gibi oluyorsunuz ve bütün büyülerden kurtuluyorsunuz ve acayip sekildede güzellik veriyor piril piril oluyor insan inanmasi zor ama hepsi gerçek ! abdest alip 7 avuç tuza 66 kere besmeleyle mezcalin bezcalin diyin kullanilmamis bir büyük kaba su doldurup okudugunuz tuzu suya ati karistirin 1 bardak için yarabbi içimi temizle diyin sonra banyoya girip çok güzel bir sekilde yikanip boy abdesti alip en son okunmus suyu basinizdan asagi döküp yarabbi üzerimdeki büyülerden beni temizle diyip banyodan çikin daha baska su kullanmayin bunu daha evvel yapanlarda benim dedigim sekilde yaparsa sifa bulur insaallah, mide bulantisi ishal olursa korkmayin temizleniyorsunuz

Kurtuluş Namazı Nasıl Kılınır

Kurtuluş namazı 4 rekattır.
      Her rekatta ayaktayken 1 fatiha, 15 ihlas okunur. Namazın diğer kısımları normal farz namazlar gibi kılınır,selam verdikten sonra da;
       70 defa subhanallah
       70 defa salat-ı selam okunur. üzerimizdeki kul haklarından kurtulmak için ve işlediğimiz günahların af ve mağfireti için dua edilir.
       Salat-ı selam: (alla hümme salli alâ seyidine muhammed ve âlâ âli seyidine muhammed )

25 Haziran 2011 Cumartesi

Borçtan Kurtulma Duası

Her sabah veya akşam 7 defa şu dua okunur :
Alla hümme ekfini bi helalike an haramike ve eğnini bi fadlike an men sivake.
     En etkilisi sabah namazından sonra seher vakti okumaktır. Fakat sabah uyanamadım diye sakın dua etmekten vazgeçmeyin.

Nazar Duası

Nazardan korunmak için evinize biri geleceğinde veya dışarı çıkacağınızda, veya sizden uzakta olan aile fertleriniz için mutlaka sık sık okumanız gereken dua :
    Eûzu bi kelima tillahit tammati min külli şeytanin ve hammetin ve min külli aynin lam meh.
Değerli üyemiz Gülsen hanım bu duanın eksik olduğunu hatırlatarak doğrusunu gönderdi bize, kendisine çok teşekkür ediyor, sevgi ve saygılar gönderiyoruz.
 TC Gülsen Baygın
(Euzü bi-kelimâtillahittâmmeti min şerri külli şeytânin ve hâmmetin ve min şerri külli aynin lâmmetin.

Sıkıntılı İşlerin Kolay Atlatılması için Dua

Abdest alıp 4 rekat namaz kıldıktan sonra şöyle dua edin.
        Ya vedûdü, Ya vedud! Ya zel arşıl mecid. Ya mûbdiu Ya muiyd Ya fe'alül lima yuriyd! Es' eluke bi'nûri vechikelleziy mele'e erkâne arşike ve es' eluke bi-kudretikelleziy kadderte biha alâ halkıke, ve bi rahmetikel-leziy vesi'te küllü şey'in lâ ilâhe illâ ente.
         Ya muğıysü eğisni! Ya muğiysü eğisni' Ya muğiysü eğisni....
Dedikten sonra Allahım sen benim korktuğum şu işten sağ salim, maddi ve manevi zarara girmeden kurtulmamı sağla Ya Rabbim derseniz. Bi iznillah duanız kabul olur.

Sınava Girerken Okunacak Dua

Alla hümme rabbizzitni ilmen ve fehmen ve imanen.
     Allahım zihnimi aç, ilmimi artır. Fehmimi aç, imanımı genişlet. Amin

Tüm Kapalı Kapıları Açacak Dua

Her defasında besmele çekerek fetih suresinin ilk ayeti 6666 defa okunursa kapanan kapılar biiznillah sonuna kadar açılır.
           İnna fetahna leke fetham mübina.

 Zor durumlarda okunacak bir dua da değerli üyemiz Faris Öndin'den geldi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Sevgiler, saygılar.

 Faris Öndin ferdün hayyün kayyümün hakemün adlün kuddusün seyecalallahi usra yüsra allah her zorlukta kolaylık yaratır.

Koruyucu Dua

Bir şeyden korktuğunuz zaman veya bir kişinin şerri sizi ürkütüyorsa; onun şerrinden korunmak için şöyle dua edilir:

       Bismillahillezi la yedurru mea ismihi şey'un fil ardı vela fissemai ve hüves semiul aliym. Amin...

Zararlı Haşerelere Karşı Okunacak Dua

Alla hümme inni es elüke bi vechikel keriymi ve es elüke bi Rahmetike alâ cemiy-ı halkıke illeste cabellahüdüaehu ve atahü emniyetehu ve gafera lehu cemiya zünubih.


Bir türlü evinizden kovamadığınız hamam böceği, kalorifer böceği, bit, pire, yılan, fare, kertenkele, danaburnu, güve gibi kısacası bütün haşeratları, Allahın izniyle bu duayı okuyarak kovabilirsiniz.

Zalimin Zulmünden Korunmak için Dua


Ya ilahe Cebraile ve israfile ve Mikaile ve Azraile ve ya ilahe İbrahime ve ismaile ve İshaka ve münzelit tevrati vel incili vez zeburi vel Furkan künli caren min fülan ibni fülan (zalimin ismi söylenir) min keza ve keza. Amin...
                                                                                                                                             

Nasıl Dua Edilir

Allahım ben senden; yakın uzak, bildiğim bilmediğim bütün hayırları istiyor; yakın uzak bildiğim ve bilmediğim bütün şerlerden de sana sığınıyorum Allahım.
        Allahım ben senden cenneti ve cennete götüren söz ve amelde beni muvaffak kılmanı istiyorum. Ateşten ve ateşe götüren söz ve davranışlardan da sana sığınıyorum. Allahım kulun ve peygamberin Hz. Muhammedin senden istediği şeyleri ben de isityorum. O hangi şerlerden sana sığınmışsa ben de o şerlerden sana sığınıyorum ve dahi benim hakkımda hükmettiğin her kaza ve kaderi hayırlı kılmanı diliyorum.
                                                                                                                 Amin...

Kötü İnsanlara Karşı Okunacak Dua

Ya Allah Bismillah, Ya Allah Bigete Hassen.

Bu duayı, size ve çevrenize kötülüğü dokunan insanları niyet tutarak büyük bir kızgınlıkla okuyun. Ne zaman birine yada birilerine kızarsanız okuyun, Allaha sığının.


         Kötü insanlara karşı bir de şu dua okunur:
 Hergün 75 defa "Ya Müntekim Ya Allah" okunur, bittikten sonra da "ya zül celali vel ikram" denir. Ardından size kötülüğü dokunmuş ve halâ kötülük düşünen kim varsa hepsinin ismi sayılır ve allaha havale edilir.

Kötü Alışkanlıklardan Kurtulmak İçin Okunacak Dua

7 Fatiha suresi
7 Felak suresi
7 Nas suresi
7 Ayet el kürsi
7 ihlas
7 bardak suyu bir kabın içine koyun, bu duaları okuyup suya üfleyin ve 7 gün üstüste 1 er bardak bu sudan için. Biiznillah kötü alışkanlıklardan kurtulursunuz.
         Bir başka dua da şöyledir:
Her gün 409 defa Ya tevvab celle celalühü okuyup bitince de Ya zül celali vel ikram derseniz allah kabul eder. İnşallah bütün kötü alışkanlıklarınız son bulur.

Aile saadeti için Okunacak dua

Yaradan Rabbim, filan adamın oğlu filan ile bana saadet ve mutluluk nasip et. Muhabbetimizi ve gönüllerimizi tatlandır, bir et, beni ona sevdir.
       Ardından;
Bismillahirrahmanirrahim
       Yevme tetis semaü bi duhanin mübinin yahşen nâse hâzâ azabün eliym. La havle vela kuvvete illa billahül aleyyül aziym ve zellel naha lehüm feminha rakubühüm ve minha yekülun. Amin.

Her gün 21 defa mutlaka okuyun , aynı gün mutluluğa kavuşursunuz. Yerin göğün yaratıcısı Yüce Allah elbette âciz kullarını darda koymaz. Siz yeter ki isteyin. Bütün dualarımız okunarak faydası görülmüş çok kıymetli dualardır.

Belayı Gelmeden Def Eden Dua

Çok kısa bir duadır. fakat o kadar etkilidir ki, lüfen inanarak okuyun. Sonra da sırtınızı yüce allaha dayayın. Bu duayı aklınıza geldikçe her zaman okuyabilirsiniz. Olmasını istemediğiniz bir şeyden önce, ya da herhangi bir iş yapmayı düşündüğünüzde, veya çocuklarınıza söz geçiremediğinizde, herşeyi kendi haline bırakın ve dua edin belayı önleyen duayı okuyun ve allaha sığının. O size yardımcı olur ve çocuklarınızı da beladan korur.


Euzu bi kelimatillahit tammati min şerri mâ halak..