Bu Blogda Ara

27 Haziran 2011 Pazartesi

Günahlardan Arınma Duası

Estağfirullah estağfirullah estağfirullah.
        El âzim el kerîm ellezi la ilahe illa hüvel hayyul kayyum ve etübü ileyhi tövbete abdin zalimiyn. Li nefsihi lâ yemlikû, linefsihi mevten vela hayaten vela nüşûra. ve es'elühüt tevbete vel mağfirete vel hidayete lena innehu hüvet tevvabür rahîym..!
       Yâ rabbi, yâ rabbi, yâ rabbi !
       Eğer benim elimden, ayağımdan, gözümden, kulağımdan, dlimiden ve bütün âzâlarımdan günah, isyan, hata, şirk ve mâlayâni sadr oldu ise, ben onların cümlesine tövbe ettim, pişman oldum. Bir daha yapmamaya azmü cazmü kasd eyledim. Peygamberlerin evveli Adem safiyyullah ve âhîri bizim peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi vesellem efendimizdir. Ben onların cümlesine inandım, imân ettim, dilimle ikrar kalbimle tasdik ettim.
       Âmentü billah ve bima cae min indillah. Âmentü bi resulûllah. ve bima cae min indi resulûllah! Amentü billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve resulihi vel- yevmil ahiri ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi min allah-u teâlâ vel basü badel mevti. Hakkun eşhedü enlâ ilâhe illallah ve eşhedü enne muhammeden abduhü ve resulih!
       Bütün geçmişlerimizin afvı için tekrar eşhedü enla ilahe illallah ve eşhedü enne muhammeden abduhu ve resulih.
       Vatan ve milletimizin selâmeti istiğfarın kabulü için tekrar eşhedü enlâ ilahe illallah ve eşhedü enne muhammeden abduhu ve resulih.
       Yaradanın bizi affetmesi tövbemizi kabul buyurması için el fatiha...
Elhamdülillahi rabbil âlemin er rahmanirrahim maliki yevmiddin iyyake nabüdü ve iyya kenestain.İhdine sıratel müstakıym. Sıratellezine en amte aleyhim ğayril mağdubi aleyhim veleddâlin. Âmin.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder