Bu Blogda Ara

21 Ocak 2016 Perşembe

Kıyamet Gününde ümmetimden şu on sınıf insan diğer müminlerden temyiz edilmiş halde haşredilecektir.


Muaz B. Cebel (r.a) dan:
Resullullah Sallallahu Aleyhi ve Selleme Cenab-ı Hakk'ın Nebe Suresindeki "Sur üfürüldüğü gün fevc fevc gelirsiniz" ayetini sundum. Mübareğin gözleri yaşardı ve:
- Ey Muaz bana büyük bir şey sordun" dedi ve sonra şöyle devam etti:
Ey Muaz Kıyamet Gününde ümmetimden şu on sınıf insan diğer müminlerden temyiz edilmiş halde haşredilecektir.
* Bazıları hınzır şeklinde haşredilecektir, bunlar haram yiyenlerdir.
* Bazıları maymun şeklinde haşredilecektir. Bunlar da laf taşıyanlardır.
* Bazıları da yüzüstü haşredilecektir ki riba (faiz, rüşvet, menfaat) ehlidir.
* Bazıları kör olarak dirileceklerdir. Bunlar da Allah'ın hükümlerine aldırmayanlardır.
* Bazıları da deliler gibi dilsiz ve sağır olarak dirileceklerdir ki, bunlar da kendi amellerini beğenenlerdir.
* Bazıları dillerini ağızlarında sakız gibi çiğneyeceklerdir ve ağızlarından irin akacaktır.Bunlar da söyledikleri gibi amel etmeyen alim ve hikayecilerdir.
* Bazıları da elleri ve ayakları bağlı bir şekilde dirileceklerdir ki, bunlar da komşularına eziyet edenlerdir.
* Bazıları ateş direklerine asılmış bir halde dirileceklerdir, bunlar şehvetlerine uyum mallarının zekatını vermeyenlerdir.
* Dokuzuncu sınıf ise; katran elbiseleri içinde yüzeceklerdir ki, bunlar da böbürlenen kişilerdir.
* Onuncu sınıf ise, tenleri leşten daha fena kokar vaziyette haşredilecektir ki, bunlar da zina yapanlardır buyurdu.