Bu Blogda Ara

13 Temmuz 2011 Çarşamba

İslâm Dininin Özellikleri Nelerdir

      1) İslam son dindir. İslâm dininden başka din gelmeyecek, hükümleri kıyamete kadar devam edecektir. islam dinini insanlara tebliğ eden Hz. Muhammed (s.a.s) son peygamberdir, ondan sonra başka peygamber gelmeyecektir.
      2) İslâm evrensel bir dindir. Önceki peygamberlerin tebliğ ettikleri dinler, belirli milletlere geldiği halde, İslam dini, bütün dünya milletlerine gönderilmiştir.
      3) İslam dininin hükümleri, bütün insanların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde mükemmeldir. Bu sebeple başka bir dine ihtiyaç kalmamıştır.
      4) İslam dini, kendinden önce Allah tarafından gönderilen peygamberleri ve ilahi kitapları tasdik eder.
      5) islam dini önceki peygamberlerin tebliğ ettiği dinlerin hükümlerini yürürlükten kaldırmıştır. Çünkü onlar, belirli milletlere sınırlı zamanlar içinde gönderilmişti. Halbuki islam dini, bütün milletlere gönderilen ve kıyamete kadar değişmeden devam edecek olan dindir.

İslam Dininin Hükümleri

İslam dini'nin hükümleri 3 kısımdır.

1- İmân : İnsan imân esaslarına inanmakla manevi gıdasını almış, kalbini yanlış inançlardan temizleyerek doğru inançla süslemiş ve gerçek değerini kazanmış olur.

2- Amel : Amel, insanların yaptığı işlerdir. Amel ile ilgili hükümler 2 ye ayrılır :

    a) Allah'a karşı ibadet görevleri
    b) İnsanların kendi aralarındaki ilişkileri düzenleyen hükümler.

3- Ahlâk : İnsanlara karşı düşünce ve davranışlarımızı düzenleyen hükümlerdir.

İslam Dininin Gayesi

İslamın getirdiği hükümler, insanların mutluluğunu amaçlamaktadır. Bu hükümlere uygun hareket edenler, hem dünya, hem de ahiret mutluluğunu kazanacaklardır.

Din Neye Denir

Din, akıl sahibi insanları kendi istekleri ile dünyada ve âhirette iyiliğe ve mutluluğa ulaştıran ilâhi bir kanundur.
       Dinler başlıca 3 kısma ayrılır :
       1) Hak Din :
       Allah tarafından peygamber aracılığı ile insanlara bildirilen, hiçbir değişikliğe uğramadan ve bozulmadan günümüze kadar gelen din'dir. Bu özellikleri taşıyan din bizim dinimiz olan İslâm Dini'dir.
       2) Muharref Dinler
       Allah tarafından peygamberleri aracılığı ile bildirildiği halde sonradan insanlar tarafından değiştirilen ve aslı bozulan dinlerdir.
       3) Bâtıl Dinler :
       İnsanlar tarafından uydurulan dinlerdir. Bunların peygamberlerin tebliğ ettiği dinlerle hiçbir ilgisi yoktur.