Bu Blogda Ara

4 Kasım 2011 Cuma

Zekat Kimlere Verilmelidir

       Zekat verirken şu sıra gözetilmelidir :

Önce kardeşler, kardeş çocukları, amca, hala, dayı ve teyze, sonra diğer akraba ve komşular, daha sonra mahallesinde ve oturduğu memleketteki fakirler.
       Aldığı zekat parasını günah yolunda harcayacak veya israf edecek kimselere değil, gerçek ihtiyaçları için harcayacak fakirlere vermek daha iyidir.

Zekat Verilmesi Gerekmeyen Mallar

      Kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin ihtiyacı olan şeylerden zekat vermek gerekmez. Bunlara ''Havaici asliye'' denir. Başlıcaları şunlardır :

      Oturulan evler, ev eşyası, giyecekler, binek vasıtaları, ticaret için olmayan kitaplar, sanatkârların kullandığı aletler, yiyecek ihtiyaçları, altın ve gümüş dışında ve satılık olmayan inci, elmas ve zümrüt gibi süs eşyası. Bunlar zekat verilmesi gerekmeyen mallardır.

Kimler Zekat Verir

Aşağıdaki şartları taşıyan kimseler zekat vermekle mükelleftirler :

1. Müslüman olmak
2. Akıllı olmak
3. Erginlik çağına gelmiş olmak
4. Hür olmak
5. Dinen zengin ( yani ihtiyaçlarından ve borçlarından başka nisab miktarı mala veya paraya sahip)
    olmak
6. Zekat verilmesi gereken mal veya para :

   a) Nisab miktarına ulaşmış olmak
   b) Sahibinin elinde tam bir yıl kamerî yıl kalmış olmak
   c) Hakikaten veya hükmen artıcı nitelikte olmak gerekir