Bu Blogda Ara

27 Ekim 2011 Perşembe

Haccın Önemi ve Faydaları

       İslamın 5 şartından sonuncusu hac'dır. Hac, belli zamanda, belirli yerleri özel bir şekilde ziyaret etmektir.
Hicretin dokuzuncu yılında farz olmuştur. Hac hem mal, hem de beden ile yapılan bir ibadettir. Belirli şartları taşıyan müslümanların ömründe bir defa hacca gitmasi farzdır. Allah'ın her emrinde olduğu gibi haccın farz kılınmasında da bir çok hikmetler ve faydalar vardır.
       Çeşitli ülkelerden mukaddes topraklara gelen, dilleri ve renkleri ayrı olan müslümanların tek gaye etrafında bir araya gelmesi ve hep birlikte Allah'a yönelmesi İslâm kardeşliğini güçlendirir. Müslümanların birbiri ile tanışmalarını, birbirlerinin dert ve sıkıntılarına çare bulmalarını sağlar.
       Zengin- fakir her seviyede müslümanın ihrama girerek aynı kıyafet içinde bulunması insanlara eşitlik fikrini aşılar, mahşer gününü hatırlatır. Hac yolculuğu, insanın bilgi ve görgüsünü artırır, zorluklara karşı dayanma alışkanlığı kazandırır. Mala bağımlılığı azaltarak, fakirlere, yoksullara karşı merhamet ve yardım duygularını geliştirir.
       Sevgili peygamberimizin doğup büyüdüğü, İslâm dininin cihana yayılmaya başladığı kutsal yerleri görmek ruhlara manevi bir heyecan verir, dinî duyguları kuvvetlendirir. Kutsal yerlerde insan kendisini Allah'a daha yakın hisseder, yaptığı ibadetlere kat kat fazla sevab verilir. Allah'ın rızası için hac vazifesini yapan ve insanlara kötülük etmekten sakınanların (kul hakları hariç) bir çok günahı bağışlanır. Bu konuda Peygamber efendimiz şöyle buyurmuştur :
        '' Kim Allah için hacceder de kötü söz ve davranışlardan sakınırsa, annesinin onu doğurduğu günkü gibi günahlarından arınmış olarak döner.''

              HAC KİMLERE VE NE ZAMAN FARZDIR


        Aşağıdaki şartları taşıyanlara hacca gitmek farz olur :
1. Akıllı olmak,
2. Erginlik çağına gelmiş olmak,
3. Müslüman olmak,
4. Hür olmak,
5. Haccın farz olduğunu bilmek. ( Bu şart müslüman olmayan ülkelerde müslümanlığı kabul edenler içindir. İslam ülkelerinde yaşayan müslümanlar için haccın farz olduğunu bilmemek özür değildir.)
6. Zorunlu ihtiyaçlardan başka hacca gidip dönünceye kadar kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerinin geçinebileceği maddî güce sahip olmak.
7. Durumuna uygun bir vasıta ile hac yolculuğunu yapabilmesi için vasıta ve yol masraflarını karşılayacak parası olmak.
8. Hac vazifesini yapabilecek zamana yetişmiş olmak.

        Saydığımız bu şartlardan başka hac vazifesini bizzat yapmak için şu şartların da bulunması gerekir. Bunlara haccın edasının şartları denir.

                  HACCIN EDASININ ŞARTLARI

1. Vücutça sağlıklı olmak, ( Kör, kötürüm ve hac yolculuğuna dayanamayacak kadar hasta ve yaşlı olmamak.)
2. Hacca gitmesine bir engel bulunmamak, ( Hapiste olmak gibi )
3. Yol güvenliği olmak,
4. Kadının yanında kocası veya evlenmesi caiz olmayan bir mahremi bulunmak,
5. Kocası ölmüş veya boşanmış olan kadınların iddet süreleri bitmiş olmak.
        Bu saydığımız şartlara sahip olan bir kimsenin önündeki ilk hac mevsiminde hacca gitmesi farz olur.         

                 HACCIN FARZLARI

Birisi şart, ikisi rükün olmak üzere haccın 3 farzı vardır :
1. İhrama girmek (şarttır),
2. Arafatta vakfe,
3. Ziyaret Tavafı.

                 HACCIN ÇEŞİTLERİ

Yapılışı Bakımından Hac Üç Çeşittir :
        1. İfrad Haccı : Umresiz yapılan hac demektir. hacı adayı ihrama girerken sadece hacca niyet eder ve hac vazifelerini yerine getirir. ifrad haccı yapanlara kurban kesmek vacib değildir.

        2. Temettu Haccı : Umre ve haccı ayrı ayrı ihrama girerek yapmaktır. Hacı adayı önce umre için ihrama girip umre vazifelerini yapar ve ihramdan çıkar. Günü gelince yeniden ihrama girerek hac vazifelerini yerine getirir. Temettu haccında kurban kesmek vacibtir.

        3. Kıran Haccı : Umre ve haccı bir ihramda yapmaktır. Hacı adayı ihrama girerken hem umre hem de hacca niyet eder. Önce umreyi yapar, fakat ihramdan çıkmaz, sonra da haccı yapar. Kıran haccında da kurban kesmek vacibtir.

         Hacca gitmek isteyen bir kimse, bu 3 çeşit hacdan hangisini dilerse onu yapar. Usulüne uygun olarak hangisini yaparsa hac görevini yerine getirmiş olur.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder