Bu Blogda Ara

17 Aralık 2011 Cumartesi

Allah'ın Sıfatları

Allah'ın 14 sıfatı vardır. Bunlardan 6 tanesine "zati" sıfatlar, 8 tanesine de "sübûti" sıfatlar denir.

                    Zati Sıfatlar

1. Vücud : Var olmak. Allah vardır, yokluğu düşünülemez.
2. Kıdem : Allah'ın varlığının başlangıcı yoktur. Allah sonradan meydana gelmiş bir varlık değildir, hiçbir şey yokken o yine vardı.
3. Beka : Allah'ın varlığının sonu yoktur. Herşey yok olduktan sonra, Allah'ın varlığı yine devam edecektir.
4. Vahdaniyet : Allah'ın bir olması demektir. Allah birdir, eşi, benzeri ve ortağı yoktur.
5. Muhalefetün Li'l Havadis : Sonradan olan şeylere benzememek. Allah yarattıklarından hiçbirine benzemez.
6. Kıyam Binefsihi : Allah'ın varlığı kendindendir. Allah hiçbir şeye muhtaç değildir, herşey ona muhtaçtır.

                    Sübûti Sıfatlar

1. Hayat : Diri olmak. Allah devamlı olarak diridir.
2. İlim : Bilmek. Allah geçmişi, geleceği, gizli ve açık herşeyi bilir. Kalplerden geçenleri de bilir.
3. Sem'i : İşitmek. Allah herşeyi işitir.
4. Basar : Görmek. Allah herşeyi görür.
5.İrade : Dilemek. Allah diler, dilediğini yapar.
6. Kudret : Gücü yetmek. Allah sonsuz kudret sahibidir, herşeye gücü yeter.
7. Kelam : Söylemek. Allah söz sahibidir, sözünü peygamberlerine duyurmuştur. Kur-an Allah'ın sözüdür.
8. Tekvin : Yaratmak. Allah yaratıcıdır. Kâinattaki herşeyi yaratan O'dur. Var olmasını dilediği bir şey, "ol" deyince hemen oluverir. Var olan bir şeyi de dilediği zaman yok edebilir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder