Bu Blogda Ara

14 Temmuz 2013 Pazar

Peruk Takmak ve Saç Sakal Boyamak Günahmıdır

Peruk Takmak
       Resulullah'ın menettiği ve lanetlediği şeylerden birisi de saçı dökülen veya dökülmeyenkimselerin kafalarına başkalarının saçlarını koymaları veya bunları eklemeleridir.
       Saç takma ve eklemede hem doğal şeklini değiştirmek, hem de karşısındakini yanıltmak ona genç görünmek vardır ki, islam bunları hoş görmemiştir. Ancak ipek veya yün iplikleri örgü yapıp eklemek aynı manada olmadığı için caiz görülmüştür.

Saç ve Sakalı Boyamak
       Peygamberimiz (s.a.v)'in çağında yahudi ve hristiyan ihtiyarları saç ve sakallarını boyamazlardı. Onlara benzemesinler diye yaşlı sahabiler boyamaya teşvik edilmişlerdir. Ancak boyanın rengi üzerinde durulmuş siyaha boyamanın cevazı tartışılmıştır. Kına kırmızısı ve kırmızı-siyah karışımı nebati yani bitkisel boyalarla boyamak ittifakla caizdir. Kadınların siyaha boyamaları umumiyetle caiz görülmüştür.
       Resul-ü Ekrem'in kafirlere benzememek için saç ve sakal boyama emri teşvik emri olarak telakki edilmiş ve bu sebeple Ebu Bekir ve Ömer (r.a) gibi sahabiler boyamış, Ali, Ubey, Enes (r.a) gibi sahabiler de boyamamışlardır.

Sakal Bırakmak
       Resulullah (s.a.v) müşriklere muhalefet edin (benzemeyin), sakalları bırakın, bıyıkları kırpın buyurmuştur.
       Bu ve benzeri hadisler ile tatbikata bakan cumhur sakalı traş etmenin haram olduğu neticesine varmışlardır.
       Kadı İyad bunun mekruh olduğunu söylemiştir. Aynı mahiyette olan boyama emrini yerine getirmenin farz ve terkinin haram sayılmaması bu görüşü destekler.
       Bazı muasır alimler bunun bir âdet meselesi olduğunu düşünerek mübah olduğunu söylemişlerdir. Kardavi de ikinci görüşü tercih eden muasır bir alimdir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder